Från styrelsen

Styrelsemöte utlyst  12 september 2017

Telefonmöte angående förberedelserna för årsmötet 8 oktober på Dramaten.

Styrelsemöte 20 maj 2017
Hos Sture och Maud Hartzell.Beslutades att årets tema skulle vara Tore Strindberg. Plats Norrköping eller Stockholm i slutet av september. Diskuterades även hur information skall gå ut om inbetalning av medlemsavgifter.

Styrelsemöte 27 mars 2017
Telefonmöte där styrelsen diskuterade tema för kommande årsmöte.Tore Strindberg föreslogs. Vidare möjligheterna att sätta upp skyltar på adresser i Stockholm där kända Strindbergare bott.

Styrelsemöte 13 september 2016
Telefonmöte. Där togs årsmötesfrågan upp igen eftersom Teaterklämman visade sig ha dubbelbokat och i juli sade återbud. Eftersom Zacharias Strindberg arbetat som sidenvävaregesäll kontaktades under hösten Almgrens sidenväveri som kunde ställa upp med både lokal och även hade faciliteter för lunch i huset.

Vid mötet fastställdes att årsmötet skulle hållas hos Almgrens 25 september med lunch i Sidenkällaren enligt de förslag styrelsen tidigare fått sig tillhanda.
Ordföranden informerade även om en programpunkt före årsmötet en kortare rundvandring till Maria Magdalena kyrka och Bellmansgatan där Zacharias bott.

Styrelsemöte 23 maj 2016

Styrelsemöte hemma hos KG och Lotta Borg i Täby.
Då redovisades kostnaderna för olika alternativ men mötet enades om att gå vidare med besök på Teaterklämman i Flen i första hand.
Styrelsen diskuterade att under 2017 genomföra en Strindbergsaktivitet, ett besök bakom kulisserna på Dramaten. Ordföranden fick mandat att kontakta och om möjligt boka Teaterklämman.

Styrelsemöte 6 mars 2016 
hölls sålunda ett styrelsemöte där riktlinjerna för kommande årsmötet drogs upp. Tanken var att om möjligt förlägga årsmötet söder om Stockholm för att underlätta för medlemmar söder om Stockholm och sikta på ett program för även barnen i slutet av september/början av oktober. Norrköping, Linköping(Flygvapenmuseum) och Flen, (Teaterklämman),fördes fram.

Styrelsemöte 25 september (telefonmöte)2015
Styrelsen höll även denna gång ett telefonmöte eftersom den enda punkten på agendan var att lägga sista handen vid årsmötet. Ordföranden informerade om att han lyckats kartlägga ett flertal adresser i 1700-talets Stockholm där familjen Strindberg bott. Mötet beslutade även att subventionera måltiden i samband med årsmötet.

Styrelsemöte 1 juni (telefonmöte) 2015
Styrelsemötet ägnades i huvudsak åt förberedelser för årsmötet. Styrelsen beslutade att anta det förslag till måltid mm som getts av Stadsmissionen i Stockholm. Styrelsen  granskade också ett anbud på professionell stadsvandring i Gamla Stan men den kostade flera tusen kronor. Istället beslöts att ordföranden får redovisa nya rön om var släkten verkat i Stockholm under en stadsvandring. Styrelsen konstaterade även att telefonmöte är ett bra kostnadsekonomiskt alternativ då agendan inte är så fulltecknad.

Styrelsemöte 14 mars 2015
Årsmötet spikades till söndagen 4 oktober i Stockholm. Programmet blir en vandring i Zacharias fotspår i Gamla Stan.

Styrelsemöte 22 september
Styrelsen höll telefonmöte och lade fast de sista detaljerna för årsmötet. På dagordningen fanns även ett positivt besked om upprustning av Johan Ludvig Strindbergs gravvård på Norra kyrkogården i Stockholm.

Lördagen 17 maj 2014
Styrelsen höll sitta andra möte för 2014   i Stockholm. På dagordningen fanns bl. a beslut angående ny hemsida samt planeringen för årsmötet.

 

Strindbergska släktföreningens hemsida