Nu har vi bytt webbhotell

Bytet till ett nytt webbhotell för Strindbergska släktföreningen är nu genomfört. Vi använder i fortsättningen webbhotellet Simply eftersom deras prisbild passar oss bättre. 

För Er läsare är det ingen skillnad.Adressen är som tidigare www.strindbergska.se. Vi kommer att skicka detta meddelande även via vår medlemsmail. Styrelsen vill gärna påminna om att ni mejlar till ordföranden om Ni tänker byta adress både e-post och fysisk adress om så är fallet. Styrelsen diskuterar just nu hur vi skall gå vidare med kommande årsmöte och om det ändå är för tidigt att samlas fysiskt om någon månad eller två. Vi räknar med att kunna komma med ett beslut/förslag under andra halvan av september då delar av styrelsen just nu är bortresta. Håll avstånd ett tag till och ta hand om Er hälsar Styrelsen!

Födelsedagsgrattis till August på 172-årsdagen

 

Den här dagen då detta skrivs, 22 januari 2021, skulle August Strindberg ha fyllt 172 år. Strindbergsälskaren och kompositören  Gunnar Edander hyllar August med en tonsättning av Augusts Strindbergs text ”Barnets första vagga ” ur  ”Trefaldighetsnatten” . Vi bifogar både noter och smakprov på lite musik.  Förhoppningsvis kan vi kanske skicka ut musiken till våra medlemmar via vår medlemsmejl.

Barnets första vagga(1)

Digitala årsmöte genomfört och en julvisa av August.

Nu har vi nått 21 december och alla föreningens medlemmar har enats om att det kunde genomföras digitalt. Och alla föreningens medlemmar önskas God Jul med bild och sång.,

Vår kassör påminner också om att kolla att medlemsavgiften betalas före årsskiftet med tanke på föreningens bokföring.

Om Ni inte nåtts av styrelsens e-posthälsning kan Ni se den här.Har Ni inte fått den kan det bero på att e-postadressen Ni anmält inte blivit rätt.Hör av Er i så fall.

Här är länken till julhälsningen:https://www.jacquielawson.com/ecard/pickup/r4c4cf8662896444a88b0a16d9c48b80c?source=jl999&utm_medium=pickup&utm_source=share&utm_campaign=receiverCopy Link

Strindbergsvännen Gunnar Edander brukar skicka en speciell julhälsning, en ganska okänd dikt av August från 1883, Isacs julkväll.

Den har Gunnar tonsatt och modifierat en smula och vi bifogar den..med noter och sång med Gunnars goda minne till alla våra  medlemmar.

Svartsjukenatt och e-postadresser !

Corona-pandemin har än så länge inte mattats av. Men kanske det kommande vaccinet är ett ljus i änden av tunneln .
August Strindberg målning ”Svartsjukans natt ”beskriver på sätt och vis det kaos pandemin orsakat, bland annat att det blivit omöjligt att genomföra ett normalt årsmöte. Så styrelsen har arbetat vidare med förberedelser inför vårt digitala årsmöte.

August Strindbergs ”Svartsjukans natt”. Foto:Strindbergsmuseet.

Tiden för vårt digitala årsmöte närmar sig nu och styrelsen avser att skicka ut material om detta via e-post i så stor omfattning som möjligt. Därför ber vi våra medlemmar att höra av sig om adresser har ändrats. Det går bra att mejla till ordföranden med adressen hakan.wasen@outlook.com.

Vi har även skapat en e-postgrupp på Outlook som heter strindbergskasmedlemmar@groups.outlook.com. Där har vi samlat in alla adresser för att kunna nå alla vid behov. De medlemmar som har meddelat att de saknar e-post kommer att få info via brev. Och som vanligt en påminnelse om årsavgiften.

Må väl, håll avstånd och tänk på nästa årsmöte som v hoppas verkligen kommer att bli i sann traditionell släktföreningsanda.

För styrelsen Håkan Wasén

Styrelsen föreslår ett Digitalt årsmöte

På grund av den pågående Coronapandemin föreslår styrelsen för Strindbergska släktföreningen att vi, efter mönster från andra föreningar, genomför ett digitalt årsmöte.  

Det innebär att sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga per mejl och i förekommande fall skickas till dem som saknar dator.  

Årsmöteshandlingarna kommer att innehålla styrelsens förslag till bl. a årsavgift, samt förslag från revisorer och valberedning. 

Vi kan inte genomföra några val men alla funktionärer i styrelsen samt revisorer och valberedning vars mandattid går ut har förklarat sig villiga att ställa upp för omval.

Ett digitalt möte förutsätter att ingen medlem motsätter sig denna lösning. Om så är fallet kontakta styrelsen genom ordföranden, se telefon nedan. 

Vi kommer att ange ett sista datum för att invända mot detta och om inga invändningar kommer, anses årsmötet ha genomförts med de beslut som föreslås  i dagordningen detta datum. 

Styrelsen har testat de mejladresser som användes vid kallelsen till årsmötet 2019 och de från vilka mejlen återsänts kommer att kontaktas brevledes eller per telefon. 

Styrelsen hoppas på en förbättring av läget nästa år så att vi kan satsa på ett sedvanligt årsmöte där släkten kan umgås under sedvanligt trevliga former. 

 Telefon ordföranden 013 15 71 80

Mejl hakan.wasen@outlook.com

For our foreign members.

The board this Year proposes a virtual annual meeting. That means that all the necessary documents will be sent by e-mail .All the people at the board will stay at their posts. If no one has any objections the meeting will be regarded as done at a certain date. We therefore also would like our US-members to send their e-mail-adresses to the chairman in order to be able to get information. Send it to hakan.wasen@outlook.com

Beslut om kommande årsmöte om någon vecka

Styrelsen kommer i nästa vecka ,vecka 39,(21-27 september)  ta upp ett förslag om hur vi skulle kunna genomföra ett årsmöte . Om styrelsen kan enas om den lösning som tillämpats av andra släktföreningar kommer vi omedelbart att presentera förslaget på hemsidan och på de mejladresser styrelsen har. Likaså per brev till de som anmält att de saknar e-post.
Fortsätt sköta om Er och hålla avstånden, tills vi ridit ut stormen.

Håkan Wasén ordf.

Beslut om tid och plats för årsmötet uppskjutet till augusti!

Styrelsen har beslutat att avvakta med planeringen inför årsmötet 2020 till i mitten av augusti!

Vår förenings stadgar säger att årsmötet kan förläggas till annan dag vid speciella omständigheter. och det gäller verkligen i dagsläget.

Läget är just nu i slutet av maj oklart om vad  som kommer att gälla efter sommaren. Det mesta talar för att ett eventuellt årsmöte kan komma att läggas senare än normalt.

Styrelsen har dock gjort vissa förberedelser angående programinslag så att det som återstår är fråga om lokal och eventuell förtäring i sambands med årsmötet. Det kommer i sin tur vara avhängigt av vilka regler folkhälsomyndigheten ställer upp för kommande höst.

For our foreign members: Decision about time and place for the annual meeting 2020 postponed until, mid august

Styrelsen önskar Er alla en fin sommar! Och vem kan återge en sommardag bättre än August Strindberg?

På bilden med döttrarna Karin och Greta i en sommarträdgård.

Morgon

Skogar och skär de stå i brand,
junimorgon är brännhet,
västlig blåser vinden från land,
dagen lovar bli vacker.

Kaffekokarn på förstukvist
puttrar vid spritblå låga,
huset sover ännu en frist,
herrn är ensam på benen.

Tar sitt kaffe i fruns fåtölj,
tänder så cigarretten,
samlar papperen i portfölj
och går sin väg helt sakta.

Tar i trädgårn en liten titt,
synar gurklist och sängar,
här och där han gör ett snitt,
plockar maskar från kålen.

Upp i berget han sig beger,
granskog doftar av kåda,
röda stugan därnere ser,
vita knutar och gröna luckor.

Och där sova ännu de små
och deras lilla mamma,
kastar slängkyss en och två,
vandrar inåt i skogen.

Plockar en viva, en orkidé,
orren smäller i snåret,
ekorrn kilar från trä till trä,
årtan snattrar i kärret.

Sen vid stranden i sin berså
han slår sig ner att skriva.
Hav och sol och böljor blå!
Nu skriver han satirer!

Sen till frukost han ilar hem,
barnen skynda bli kyssta,
som satiren ej träffat dem
äro de snälla och tysta!

Hoppas Ni alla mår väl!

Hoppas att alla medlemmar i vår förening mår väl och har klarat sig från Corona.

Dock har Corona-krisen  inneburit några kommande problem eftersom vi i dagsläget inte vet om och när vi vågar träffas som förr. Styrelsen kommer att hålla möte och diskutera hur vi skall göra. Styrelsen kan  enligt stadgarna på grund av speciella omständigheter flytta årsmötet till en annan dag. Av tradition har vår förenings årsmöten inte bara varit sedvanliga förhandlingar utan även ett tillfälle att mötas och låta oss berikas av inbjudna gästers berättelser och av våra egna.

Styrelsen återkommer på hemsidan så snart vi tagit beslut om ett förslag  hur vi skall hantera situationen. Tills dess. Håll avstånden! Ring nära och kära! Ring varandra! Och krama barn och barnbarn i anden! Och njut av bilden från förra årsmötet!

Håkan Wasén ordförande

Strindbergsgitarr nummer 2 klar för konsert

Nu är Strindbergsgitarr nummer 2 färdig och kommer att spelas i konserten på Strindbergsmuseet lördagen 25 april.

Strindbergsmuseet fick i mars 2013 som gåva en kopia av den 9-strängade gitarr museet har i sin ägo. Gitarren ,som funnits i Strindbergs hem såldes eller gavs bort av August i slutet av 1800-talet. Gåvan möjliggjordes genom en gåva av  framlidna medlemmen  i Strindbergska släktföreningen, Ingrid Freda, och byggdes av undertecknad tillsammans med Patrik Jonasson, Kurt Jacobsen och Thomas Gustavsson i instrumentbyggarföreningen Sträng och Stråke i Linköping.

Gitarren var en trogen kopia av originalet och än så länge har vi inte kunnat utröna originalets ursprung annat än att den tillhör en sydtysk eller österrikisk byggtradition av så kallad ”harp” eller ”lutgitarrer”. Gitarren är  unik genom att den  har tre sidosträngar till skillnad från andra gitarrer av det slaget.

Under tidigt 1800-tal hade gitarrerna inga skruvmekanismer av det slag de har idag. Istället var det skruvar av det slag som finns på celli och fioler. De  kan vara ganska tröga och  kan göra det svårt att stämma exakt. Därför föddes idén om att bygga en ny gitarr men nu med skruvar med utväxling, utvecklade av amerikanen Charles Herin.

Återigen är det Patrik Jonasson som byggt lådan och undertecknad övriga delar, nu med moderna skruvar. I skruvarna finns en så kallad planetväxel vilket gör att om man vrider skruvens huvud 1 varv så roterar bara den del där strängen sitter fast med ett kvarts varv.

Nu kommer gitarristen Axel Tegnered  från Linköping att få känna på den nya gitarren och om tvåan slår väl ut  går den till Strindbergsmuseet.

Den kvarvarande gitarren, ettan,  kommer att vara tillgänglig för  utlån till andra gitarrister som önskar spela konsert med   Strindbergsgitarr. Mer om konserten  finns på nätet,  https://www.strindbergsmuseet.se/pa-gang/

Klicka på nedanstående länka för att läsa mer om gitarr nummer ett och om konserten 25 april.

Text: Håkan Wasén

Broschyren om gitarren

Ny släkthistoria av hängiven Strindbergsforskare

Vill Ni vandra i våra anfäders fotspår?  Rolf Forssell, tidigare journalist på Sundsvalls tidning, kom i dagarna ut med en ny bok ”Vägen till Riddarholmen 14”

En vandring under fyra sekler från 1500-talet och framåt med intresset fokuserat på prästen Henrik Strindberg i Sundsjö och hans son Zacharias, farfar till August Strindberg.

Rolf Forssell fick 2002 Västernorrlands journalistdistrikts pris för sina artikelserier om släkten Strindberg.

Han  var den ende journalisten, förutom radioprofilen Bertil Perrolf ,som fick träffa August Strindbergs yngsta dotter Anne-Marie Strindberg och intervjua henne.

-Mitt intresse för släkten Strindberg väcktes redan när jag som 16-åring satt i en roddbåt och läste Augusts Strindbergs skärgårdsskildringar, berättar han.

-Sedan var jag fast.

Det blev en serie reportage men nu har han tagit ett annorlunda grepp. På basis av det material som funnits bland annat på Kungliga biblioteket, t.ex. Zacharias Strindbergs självbiografi, har han tecknat historien om släkten. Ända från dess först kände medlem,  Anders Olsson, till till Riddarholmen 14, i Stockholm där August och hans syskon växte upp .

Rolf Forssell har velat göra historien om släkten mer levande och i små noveller berättat om skeenden i släktens historia.

-Jag har föreställt mig hur det skulle han kunnat vara, men har du hittat något fel? frågar han.

Nej det finns inget att anmärka på. Det Rolf Forssell lägger till ändrar inte det som kartlagts om släkten.

Boken finns att beställa hos H:ströms förlag i Umeå. för ett pris av 229 kronor inklusive frakt. Sök på nätet https://www.hstrom.se/

Eller mejla postorder@hstrom.se

Släktföreningen kommer framledesatt få läsa mer av det Rolf Forssell skrivit eftersom vi kommer att få ta del av texter han tidigare skrivit om släkten.

Text; Håkan Wasén

Foto: Arne Henriksson

Strindbergska släktföreningens hemsida