Gott Nytt 2022 tillönskas våra kära medlemmar

Strindbergska släktföreningens styrelse önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År. Vi hoppas att 2022 blir det år vi kan ta varandra i hand och hålla hand, istället för avstånd.

Föreningens digitala årsmöte är nu avslutat vilket innebär att styrelsens sammansättning frusits till, som vi alla hoppas, ett fint och fantastiskt årsmöte 2022.

Ett Gott Nytt år är den vanliga frasen så här års men den skarpsinte August såg längre än så.

August Strindberg tecknade en annan bild av nyår på Skansen.

I sin dikt Vargarna tjuta, tonsatt av äldre brodern Axel, låter han en grupp komma till tals på just den plats som blivit symbolen för det svenska nyårsfirandet.

Axel Strindberg, signaturen Cassius” skrev musik till brodern Augusts Vargarna Tjuta

Vargarna tjuta på Skansen
isarna råma på sjön
furorna knaka i backen
tyngda av första snön

Vargarna tjuta i kölden 
hundarna svara från stan
solen gick ner efter middan
natten börjar på dan

Vargarna tjuta i mörkret
gatornas lyktor sitt ljus 
sända som norrsken i höjden 
över de hopar av hus

Vargarna tjuta i gropen
nu får de blodad tand 
längta till fjäll och urskog
när de se norrskensbrand

Vargarna tjuta på berget
tjuta sig hesa av hat 
människorna gav dem för frihet 
tukthus och celibat

Vargarna tjuta på berget
tjuta sig hesa av hat 
människorna gav dem för frihet 
tukthus och celibat

Sången finns att höra både som Axel skrev den på Spotify, https://open.spotify.com/track/3lyIefFUfFS6ZJcpWGiGKk

Den finns även med Kenta Gustavssons skiva ”August & Kenta” även den på Spotify eller Stockholmsskällan https://stockholmskallan.stockholm.se/post/27990

Text: Håkan Wasén

Foton: Strindbergska släktföreningens arkiv.

 

August Strindberg undkommer inte studentspex

Inte ens August Strindberg undkommer ett spex. Är man en historisk känd person är det nästan omöjligt att undgå att oombedd bli en person i en version man nog inte velat känna till om man funnits kvar i jordelivet.

Unge 16-årige PRAON August Strindberg hamnar i komplicerade situationer.

Linköping Spexet var tidigt ute med August. Redan 2000 förekom han i spexet ”Brödrafolkets gräl”.

2005 fick den gode August vara med i filosofspexet i Göteborg ”Strindberg eller En union i upplösning.”

2007 uppträdde han/hon i Boelspexet ”Strindberg” i Lund. Ett spexsällskap med enbart kvinnor på scenen.

2017 manglades hans förhållande till Siri von Essen i Västgöta Nations Uppsalaspex ”Strindberg-ett spex”.

Linköping är, som flera studentstäder, begåvade med även andra spexensembler, bl a Holgerspexet, en gång etablerat på Hälsouniversitet. Spexet fått sitt namn efter Hälsouniversitetets initiativtagare, den legendariske numera framlidne professorn Nils-Holger Areskog, som bl a kunde spela näsflöjt och vilken understundom själv deltog i spexens avslutningar.

Även här fick den gode August,(skall uttalas ågust betonas det i spexprogrammet) vara med och liksom i Boelspexet i en kvinnas klädnad.)

Studentspex är kul att gå på om man har humor. Spexen bygger i hög grad på att publiken kan ropa helt vansinniga befallningar till skådespelarna som att gå saktare, luta mer, var ännu mer ledsen och framförallt baklänges eller uppochned! Ett bra nummer får ofta en order om omstart vilket innebär att publiken vill se numret igen. Och en god spexensemble vet att man då helst skall göra om numret men i annan form med ny melodi.

Jag har under åren som journalist recenserat studentspexen ända från början 1981 och ett 20-tal år framåt tills tiden som fast anställd journalist var över.

Därför var lockelsen oemotståndlig att gå på spex igen, i synnerhet som det handlade om den gode August.

Här i Linköping spelad på ett helt annorlunda sätt i ”Utskällningen 1866 eller Stubinfluenser och Strindbergsprängare”.

Inte den barske kände Strindberg som man är van vid utan som oerhört mesig 16-årig journalist-PRAO. Han hamnar i ett drama med bland andra Sofi Hazelius(maka till Arthur Hazelius, Nordiska museets grundare”.) och Alfred Nobel

Oerhört rädde och unge Strindberg är på sitt livs första jobb med Alfred Nobel, och får honom höra sjunga en låt komponerad av en ättling till August Strindbergs kusin.

I den uppsättning man jag se spelades Strindberg av en mycket talangfull komedienne som heter. Men vänta, i studentspex är skådespelarna alltid anonyma.

Hon hade iallafall en komisk talang och sjöng bra. Och hon kanske inte visste att spexkollegan Alfred Nobel sjöng text efter en låt skapad av en ättling efter Augusts kusin,( Louise), Mikael B Tretow (Den makalösa manicken)

Om Ni har vägarna förbi Linköping i närtid spelas spexet till 20 november.

Text och Foto: Håkan Wasén

Hjälp vår kassör med att kolla Er medlemsavgift

Kära medlemmar hjälp vår kassör i hans arbete! 
Styrelsen har behandlat problemet med att inte alla erlagt erforderliga medlemsavgifter. 

Vid vårt digitala årsmöte i december 2020 bestämdes att årsavgiften för 2021 skall vara reducerad till 50 kr.
Årsavgiften för 2020 beslutades på 2019 års årsmöte till 100 kr.
För att räknas som medlem på årsmötet 2021 måste 2020 års och 2021 års avgift vara betalda.

Föreningen har tolererat en viss eftersläpning och bett om årsavgiften i samband med träffar föreningen har haft i anslutning till årsmötet, vilket oftast har skett på höstarna.

Det har betytt merarbete för kassören och därför har styrelsen beslutat att vi skall strama upp hanteringen på så vis att medlemsavgifterna för respektive år skall vara betalda senast siste januari för det år avgiften gäller. Det må vara lätt hänt att man missar att betala men det är viktigt att det görs  eftersom det bekräftar medlemskapet i föreningen.

Styrelsen vill påminna om att vi enbart kan kalla till årsmöte de medlemmar som betalat av årsmöte beslutad medlemsavgift.

Denna information skickas även per e-post till alla våra medlemmar, även de som vi vet erlagt medlemsavgifterna, med hopp om att de som upptäcker att man missat betalning, betalar in den senast 15 november till plusgiro 198084-6. De som är osäkra på om och vad de betalt var vänliga kontakta vår kassör KG Borg, kgborg41@gmail.com

Styrelsen

Strindbergsdramat ”Fröken Julie” åter spelad på Löfstad slott

Löfstad slott i Östergötland, är en perfekt scen för August Strindbergs Fröken Julie. 

Det bevarade 1700-talsslottet, en gåva av fröken Emelie Piper till Östergötlands museum 1926, har därför för andra gången blivit spelplats för August Strindbergs drama om omöjlig kärlek över klassgränser.

1969 spelades Fröken Julie in på Löfstad för Sveriges Television med Bibi Andersson och Jarl Kulle i de stora rollerna. Den kan ses här https://www.svtplay.se/video/21885982/froken-julie-pa-lofstads-slott?position=1044&id=8LBQ7Pj

I år tog sig ensemblen Föreningen Farabel – under ledning av Jakob Graf- an ett av August Strindbergs mest ikoniska dramer , Fröken Julie!
Berättelsen om adelsflickan Julie, hennes betjänt Jean och deras förehavanden under en tragisk midsommarnatt.

Tanken med produktionen var att återigen sätta ljus på August Strindbergs dramer som länge fått leva lite i skymundan. Många skolungdomar läser hans litteratur men alldeles för få får chansen att uppleva hans verk som de dramer de var tänkta.

Fröken Julie
Martine Rishaug Hellman, Jannie Östergren och Daniel Lindman Agorander. spelar fröken Julie i autentisk 1700-tals herrgårdsmiljö på Löfstad slott i Östergötland.

Föreställningen är modern “Julie” där 1800-talet får möta takmålningar från stormaktstiden och musik från idag.

Ensemblen utgjordes av tre skådespelare från olika hörn av Sverige. Martine Rishaug Hellman, Jannie Östergren och Daniel Lindman Agorander under ledning av Jakob Graf. .

Alla föreställningar blev snabbt utsålda men regissören Jakob Graf hoppas på en fortsättning nästa år.

Föreningen kommer att hålla koll på om det blir så. Skulle kunna bli en trevlig utflykt.

Text :Håkan Wasén

Styrelsen föreslår digitalt årsmöte

Coronaläget ljusnade inte i tid och läget är fortfarande lite oklart, även om restriktionerna nu släpps. Dessutom är tiden för knapp för att kunna få ett fysiskt årsmöte till stånd, anser styrelsen.

Styrelsen har därför beslutat att föreslå medlemmarna  att  genomföra även årsmötet 2021 digitalt per 6 december.

Sedvanliga handlingar jämte kallelse och dagordning kommer att skickas ut till medlemmarna via de e-postadresser vi har fått. I de fall medlemmar saknar e-post  kommer vi att meddela dem med normalpost. I de fall motioner kommer in kommer dessa att behandlas av styrelsen med förslag till beslut.

Vi ber därför Er medlemmar att redan nu inkomma med eventuella motioner eller förslag  som skulle kunna tas upp i dagordningen.

Så här hoppas vi det återigen kan bli vid årsmötet 2022

Med tanke på att ingen verksamhet kunnat bedrivas under 2021 kommer styrelsen att föreslå  en fortsatt reducering av medlemsavgiften med 50 procent, d.v.s 50 kronor. Som tidigare angetts kommer medlen från 2020 och 21 att återinvesteras i ett förhoppningsvis traditionellt möte 2022 i sann släktföreningsanda. Det digitala årsmötet förutsätter att medlemmarna är eniga och anser att de kan acceptera de beslut som föreslås.

 Om inga skriftliga invändningar inkommit 6 december anses de föreslagna besluten vinna kraft och årsmötet vara genomfört.

Styrelsen hoppas att istället kunna satsa på ett årsmöte 2022 i sann släktföreningsanda.
De medlemmar som har en giltig e-postadress anmäld kommer även att meddelas styrelsens förslag.

Strindbergska släktföreningens styrelse

 

 

Nu har vi bytt webbhotell

Bytet till ett nytt webbhotell för Strindbergska släktföreningen är nu genomfört. Vi använder i fortsättningen webbhotellet Simply eftersom deras prisbild passar oss bättre. 

För Er läsare är det ingen skillnad.Adressen är som tidigare www.strindbergska.se. Vi kommer att skicka detta meddelande även via vår medlemsmail. Styrelsen vill gärna påminna om att ni mejlar till ordföranden om Ni tänker byta adress både e-post och fysisk adress om så är fallet. Styrelsen diskuterar just nu hur vi skall gå vidare med kommande årsmöte och om det ändå är för tidigt att samlas fysiskt om någon månad eller två. Vi räknar med att kunna komma med ett beslut/förslag under andra halvan av september då delar av styrelsen just nu är bortresta. Håll avstånd ett tag till och ta hand om Er hälsar Styrelsen!

Födelsedagsgrattis till August på 172-årsdagen

 

Den här dagen då detta skrivs, 22 januari 2021, skulle August Strindberg ha fyllt 172 år. Strindbergsälskaren och kompositören  Gunnar Edander hyllar August med en tonsättning av Augusts Strindbergs text ”Barnets första vagga ” ur  ”Trefaldighetsnatten” . Vi bifogar både noter och smakprov på lite musik.  Förhoppningsvis kan vi kanske skicka ut musiken till våra medlemmar via vår medlemsmejl.

Barnets första vagga(1)

Digitala årsmöte genomfört och en julvisa av August.

Nu har vi nått 21 december och alla föreningens medlemmar har enats om att det kunde genomföras digitalt. Och alla föreningens medlemmar önskas God Jul med bild och sång.,

Vår kassör påminner också om att kolla att medlemsavgiften betalas före årsskiftet med tanke på föreningens bokföring.

Om Ni inte nåtts av styrelsens e-posthälsning kan Ni se den här.Har Ni inte fått den kan det bero på att e-postadressen Ni anmält inte blivit rätt.Hör av Er i så fall.

Här är länken till julhälsningen:https://www.jacquielawson.com/ecard/pickup/r4c4cf8662896444a88b0a16d9c48b80c?source=jl999&utm_medium=pickup&utm_source=share&utm_campaign=receiverCopy Link

Strindbergsvännen Gunnar Edander brukar skicka en speciell julhälsning, en ganska okänd dikt av August från 1883, Isacs julkväll.

Den har Gunnar tonsatt och modifierat en smula och vi bifogar den..med noter och sång med Gunnars goda minne till alla våra  medlemmar.

Svartsjukenatt och e-postadresser !

Corona-pandemin har än så länge inte mattats av. Men kanske det kommande vaccinet är ett ljus i änden av tunneln .
August Strindberg målning ”Svartsjukans natt ”beskriver på sätt och vis det kaos pandemin orsakat, bland annat att det blivit omöjligt att genomföra ett normalt årsmöte. Så styrelsen har arbetat vidare med förberedelser inför vårt digitala årsmöte.

August Strindbergs ”Svartsjukans natt”. Foto:Strindbergsmuseet.

Tiden för vårt digitala årsmöte närmar sig nu och styrelsen avser att skicka ut material om detta via e-post i så stor omfattning som möjligt. Därför ber vi våra medlemmar att höra av sig om adresser har ändrats. Det går bra att mejla till ordföranden med adressen hakan.wasen@outlook.com.

Vi har även skapat en e-postgrupp på Outlook som heter strindbergskasmedlemmar@groups.outlook.com. Där har vi samlat in alla adresser för att kunna nå alla vid behov. De medlemmar som har meddelat att de saknar e-post kommer att få info via brev. Och som vanligt en påminnelse om årsavgiften.

Må väl, håll avstånd och tänk på nästa årsmöte som v hoppas verkligen kommer att bli i sann traditionell släktföreningsanda.

För styrelsen Håkan Wasén

Styrelsen föreslår ett Digitalt årsmöte

På grund av den pågående Coronapandemin föreslår styrelsen för Strindbergska släktföreningen att vi, efter mönster från andra föreningar, genomför ett digitalt årsmöte.  

Det innebär att sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga per mejl och i förekommande fall skickas till dem som saknar dator.  

Årsmöteshandlingarna kommer att innehålla styrelsens förslag till bl. a årsavgift, samt förslag från revisorer och valberedning. 

Vi kan inte genomföra några val men alla funktionärer i styrelsen samt revisorer och valberedning vars mandattid går ut har förklarat sig villiga att ställa upp för omval.

Ett digitalt möte förutsätter att ingen medlem motsätter sig denna lösning. Om så är fallet kontakta styrelsen genom ordföranden, se telefon nedan. 

Vi kommer att ange ett sista datum för att invända mot detta och om inga invändningar kommer, anses årsmötet ha genomförts med de beslut som föreslås  i dagordningen detta datum. 

Styrelsen har testat de mejladresser som användes vid kallelsen till årsmötet 2019 och de från vilka mejlen återsänts kommer att kontaktas brevledes eller per telefon. 

Styrelsen hoppas på en förbättring av läget nästa år så att vi kan satsa på ett sedvanligt årsmöte där släkten kan umgås under sedvanligt trevliga former. 

 Telefon ordföranden 013 15 71 80

Mejl hakan.wasen@outlook.com

For our foreign members.

The board this Year proposes a virtual annual meeting. That means that all the necessary documents will be sent by e-mail .All the people at the board will stay at their posts. If no one has any objections the meeting will be regarded as done at a certain date. We therefore also would like our US-members to send their e-mail-adresses to the chairman in order to be able to get information. Send it to hakan.wasen@outlook.com

Strindbergska släktföreningens hemsida