Om föreningen

Historik
Föreningen bildades på 100-årsdagen av August Strindbergs födelse, 22 januari 1949.Den äldst kände medlemmen av släkten, bonden Olof, föddes i början av 1500-talet i Strinne by i Multrå socken i Ångermanland.zacharias auroraorden
Föreningen omfattade till en början ättlingarna efter stadsmajoren Zacharias Strindberg, 1758-1829, farfar till författaren August Strindberg.

Numera omfattar föreningen ättlingar till  den ovannämnde Zacharias far, komministern Henric Henricsson Strindberg, född i Strinne i Multrå socken 1708, död 1767 och hans hustru Maria Elisabeth Åkerfelt, 1725-1781. Han var den förste att ta släktnamnet.

Släkten kom i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet att delas upp i tre grenar genom Zacharias två söner Carl-Oscar, Johan Ludvig och dottern Elisabeth, gift Owen. Ytterligare släktgrenar har numera tillkommit bl. a genom ättlingar till Zacharias syskon bl a Dorotea Sophia Strindberg. Ytterligare ett syskon Henric Strindberg ändrade namnet till Strimberg och flyttade till Västergötland.

Kända medlemmar

Strindberg, August  1849-1912Släktens mest kände medlem  är författaren August Strindberg och amanuensen Nils Strindberg som deltog i ballongfararen S. A. Andrée expedition mot Nordpolen 1897.

Nils Strindberg

Andra kända medlemmar av släkten är skulptören och konstnären Tore Strindberg, författaren Axel Strindberg och konstnären John Wierth.

Samuel Owen konstruktören av Sveriges första ångfartyg, Sjöhäxan, kom också genom giftemålet med Lisette Strindberg, dotter till stadsmajoren Zacharias Strindberg, att tillhöra släkten.

Vilka kan bli medlemmar?
Rätt att tillhöra föreningen har varje efterkommande släkting till komministern Henric Henricsson Strinnberg samt make/maka eller sammanboende.

Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 100 kronor.
För mer information, kontakta ordförande Håkan Wasén.

 

Lämna ett svar

Strindbergska släktföreningens hemsida