Medlemsskap

Rätt att tillhöra föreningen har varje efterkommande släkting till komministern Henric Henricsson Strinnberg samt make/maka eller sammanboende.

Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 100 kronor.

För mer information, kontakta föreningens ordförande Håkan Wasén.

Strindbergska släktföreningens hemsida