Kategoriarkiv: Historiskt

På denna sida kommer föreningen att presentera texter och artiklar om släktens medlemmar genom tiderna.

Släktföreningen hoppas även att våra medlemmar eller andra intresserade kan bidra med spännande och fascinerande texter om släktens öden.

Emilia Charlotta Strindberg liv utforskas

 

Emilia Charlotta Strindberg är en del av historien kring den Strindbergska släkten.

Få uppgifter om Emilia

–Uppgifterna om Emilia är förhållandevis få. De är massvis om August, många om Carl-Oscar, Axel och Oscar och färre om Olle, systrarna och Emil,skriver Göran Lundh till släktföreningen.
-Eftersom Emilia finns i familjen i 25 år så jag har försökt att få syn på henne genom familjemedlemmarna och det som sker i familjen och i deras samtid. Gradvis har en bild av Emilia och familjen vuxit fram.Strindberg, Emilia f Petersson 1841-1887
-Just nu söker jag uppgifter om Emilia Christinas dotter Emilia Charlotta. Jag har gått igenom kyrkoböcker, mantalslängder och skolarkiv som berör henne. Jag har kunskap om hennes föräldrar. När hon kommer till familjen Strindberg som hushållerska, hamnar hon i en familj som det finns ovanligt mycket första- och andrahandsuppgifter om.
-Utöver kyrkböcker och mantalslängder har jag gått igenom flera olika arkiv och läst böcker som berör familjen och dess samtid.
Men Göran Lundh behöver hjälp av föreningens medlemmar.

Här är de frågor han vill ha ytterligare belysta.
Önskemål att få läsa:

Carl Oscars Strindbergs dagbok.
Carl Axel Strindbergs brev till fadern Carl Oscar den 29 juli 1865 angående resa till Hellerstad. Brevet fanns enligt Meddelande från Strindbergssällskapet, nr 8, 1950, hos direktör Harald Fischer.
Frågor: Olle:
Var går Olle i skola efter att ha slutat på Lyceum 1864 och före vistelsen på Edeby säteri i Rasbokil? När kommer han till Rasbokil?
Konfirmeras Olle i Rasbokil?Strindberg, Olof 1853-1946
Vad gjorde Olle i Uppsala 1876-77 och 1879? Var bodde han där?Elisabeth:

Var arbetar och bor Elisabeth1876-81? Hon lämnar hemmet på Drottninggatan i slutet av augusti 1876. Enligt brev från Maria Hedborg till Oscar skrivet i augusti 1876, då Elisabeth vistas hos Maria, har ”farbror” ordnat ”en plats” åt Elisabeth. Enligt Oscars brev under hösten ”undervisade” Elisabeth och trivs med det. Oscar berättar även att Carl Oscar i november fått ett brev från ”Herr Heyman” i vilket denne förklara att han är ”nöjd” med Elisabeth. Elisabeth fick enligt Oscar ”permission” för att komma hem till Oscar och Marias bröllop. Var arbetade Elisabeth och med vad? Strindberg, Elisabeth
Enligt flyttningslängder i Stockholm kommer hon till familjen Strindberg på Riddarholmen i februari 1881. Enligt flyttningslängderna har hon varit skriven i Adolf Fredriks församling 1876-81, vilket inte stämmer med mantalslängderna. Hon finns inte hos familjen Strindberg 1877-80.
Hur var Elisabeths hälsa på 1870- och 80-talen? Utöver arbete under perioden 1876-80 var hon anställd hos fotgraf Jaeger 1885-87 och eventuellt under första halvan av 1888. Hon fick ju senare större besvär, men hur var det under 1870- och 80-talen.
Nora
Var finns
Nora efter familjens flytt från Bastugatan i april 1876? I boken ”Systrarna berätta” står att hon en tid fanns på en prästgård. Är det efter flytten från Bastugatan? Är hon hos kyrkoherde Helmer Wistrand på Ärentuna prästgård norr om Uppsala? Kyrkoherden är far till Emil Winters fru, som bor i närliggande Rasbokil.STRINDBERG, ELEONORA (Nora)1858-1927
Oscar skriver i ett brev till Maria Hedborg att Olle passar på att besöka Nora, då han i juli 1876 besöker familjen Winter.
I augusti har hon varit en stund hos Hilda Krook (bekant till Maria Heedborg?) i Södertälje. Besöker även hemmet i Stockholm. I slutet av månaden återvänder hon och Ida Pettersson till Uppsala med kapten Kruséns ångfartyg. (Förmodligen har ”tant Ida” vistats en tid hos Winters efter att ha lämnat familjen Strindberg på Bastugatan. Oscar har i ett brev till Maria skrivit att han hoppas att hon ska trivas hos dem).
Nora är tillbaka hos familjen Strindberg på Drottninggatan 1877. Arbetade Nora på prästgården i Ärentuna eller någon annanstans? Om ja, med vad?
Emil
Var gick Emil i skola innan 14 års ålder?emiul 1878 Hittar honom inte i folkskolorna i trakter där familjen Strindberg bodde.
Modersarvet efter Eleonora Strindberg:
Skedde en separat skiftning av modersarvet i samband med arvsskiftet efter Carl Oscar Strindberg? Kan inte hitta en sådan.
”Saknar tunga”:
Under ”övriga uppgifter i Rotemansarkivet för perioden 1888-89 finns anteckningen ”Tungan saknas” på både Emil och Nora, när de är skrivna tillsammans med Elisabeth på Högbergsgatan. Saknade någon av dem tunga? Har inte sett den uppgiften någon annanstans.
Riddarholmen:
Var i det stora huset på Riddarholmen låg Carl Oscars kontor och bostad?b06_batar_riddh

 

 

Här är hela texten med de obesvarade frågorna markerade. Ni som har ett svar kontakta ordföranden Håkan Wasén. hakan.wasen@outlook.com

Emilia, skrivfil, 160304