Alla inlägg av admin

Ordförande i Strindbergska släktföreningen

Hjälp vår kassör med att kolla Er medlemsavgift

Kära medlemmar hjälp vår kassör i hans arbete! 
Styrelsen har behandlat problemet med att inte alla erlagt erforderliga medlemsavgifter. 

Vid vårt digitala årsmöte i december 2020 bestämdes att årsavgiften för 2021 skall vara reducerad till 50 kr.
Årsavgiften för 2020 beslutades på 2019 års årsmöte till 100 kr.
För att räknas som medlem på årsmötet 2021 måste 2020 års och 2021 års avgift vara betalda.

Föreningen har tolererat en viss eftersläpning och bett om årsavgiften i samband med träffar föreningen har haft i anslutning till årsmötet, vilket oftast har skett på höstarna.

Det har betytt merarbete för kassören och därför har styrelsen beslutat att vi skall strama upp hanteringen på så vis att medlemsavgifterna för respektive år skall vara betalda senast siste januari för det år avgiften gäller. Det må vara lätt hänt att man missar att betala men det är viktigt att det görs  eftersom det bekräftar medlemskapet i föreningen.

Styrelsen vill påminna om att vi enbart kan kalla till årsmöte de medlemmar som betalat av årsmöte beslutad medlemsavgift.

Denna information skickas även per e-post till alla våra medlemmar, även de som vi vet erlagt medlemsavgifterna, med hopp om att de som upptäcker att man missat betalning, betalar in den senast 15 november till plusgiro 198084-6. De som är osäkra på om och vad de betalt var vänliga kontakta vår kassör KG Borg, kgborg41@gmail.com

Styrelsen

Strindbergsdramat ”Fröken Julie” åter spelad på Löfstad slott

Löfstad slott i Östergötland, är en perfekt scen för August Strindbergs Fröken Julie. 

Det bevarade 1700-talsslottet, en gåva av fröken Emelie Piper till Östergötlands museum 1926, har därför för andra gången blivit spelplats för August Strindbergs drama om omöjlig kärlek över klassgränser.

1969 spelades Fröken Julie in på Löfstad för Sveriges Television med Bibi Andersson och Jarl Kulle i de stora rollerna. Den kan ses här https://www.svtplay.se/video/21885982/froken-julie-pa-lofstads-slott?position=1044&id=8LBQ7Pj

I år tog sig ensemblen Föreningen Farabel – under ledning av Jakob Graf- an ett av August Strindbergs mest ikoniska dramer , Fröken Julie!
Berättelsen om adelsflickan Julie, hennes betjänt Jean och deras förehavanden under en tragisk midsommarnatt.

Tanken med produktionen var att återigen sätta ljus på August Strindbergs dramer som länge fått leva lite i skymundan. Många skolungdomar läser hans litteratur men alldeles för få får chansen att uppleva hans verk som de dramer de var tänkta.

Fröken Julie
Martine Rishaug Hellman, Jannie Östergren och Daniel Lindman Agorander. spelar fröken Julie i autentisk 1700-tals herrgårdsmiljö på Löfstad slott i Östergötland.

Föreställningen är modern “Julie” där 1800-talet får möta takmålningar från stormaktstiden och musik från idag.

Ensemblen utgjordes av tre skådespelare från olika hörn av Sverige. Martine Rishaug Hellman, Jannie Östergren och Daniel Lindman Agorander under ledning av Jakob Graf. .

Alla föreställningar blev snabbt utsålda men regissören Jakob Graf hoppas på en fortsättning nästa år.

Föreningen kommer att hålla koll på om det blir så. Skulle kunna bli en trevlig utflykt.

Text :Håkan Wasén

Styrelsen föreslår digitalt årsmöte

Coronaläget ljusnade inte i tid och läget är fortfarande lite oklart, även om restriktionerna nu släpps. Dessutom är tiden för knapp för att kunna få ett fysiskt årsmöte till stånd, anser styrelsen.

Styrelsen har därför beslutat att föreslå medlemmarna  att  genomföra även årsmötet 2021 digitalt per 6 december.

Sedvanliga handlingar jämte kallelse och dagordning kommer att skickas ut till medlemmarna via de e-postadresser vi har fått. I de fall medlemmar saknar e-post  kommer vi att meddela dem med normalpost. I de fall motioner kommer in kommer dessa att behandlas av styrelsen med förslag till beslut.

Vi ber därför Er medlemmar att redan nu inkomma med eventuella motioner eller förslag  som skulle kunna tas upp i dagordningen.

Så här hoppas vi det återigen kan bli vid årsmötet 2022

Med tanke på att ingen verksamhet kunnat bedrivas under 2021 kommer styrelsen att föreslå  en fortsatt reducering av medlemsavgiften med 50 procent, d.v.s 50 kronor. Som tidigare angetts kommer medlen från 2020 och 21 att återinvesteras i ett förhoppningsvis traditionellt möte 2022 i sann släktföreningsanda. Det digitala årsmötet förutsätter att medlemmarna är eniga och anser att de kan acceptera de beslut som föreslås.

 Om inga skriftliga invändningar inkommit 6 december anses de föreslagna besluten vinna kraft och årsmötet vara genomfört.

Styrelsen hoppas att istället kunna satsa på ett årsmöte 2022 i sann släktföreningsanda.
De medlemmar som har en giltig e-postadress anmäld kommer även att meddelas styrelsens förslag.

Strindbergska släktföreningens styrelse

 

 

Nu har vi bytt webbhotell

Bytet till ett nytt webbhotell för Strindbergska släktföreningen är nu genomfört. Vi använder i fortsättningen webbhotellet Simply eftersom deras prisbild passar oss bättre. 

För Er läsare är det ingen skillnad.Adressen är som tidigare www.strindbergska.se. Vi kommer att skicka detta meddelande även via vår medlemsmail. Styrelsen vill gärna påminna om att ni mejlar till ordföranden om Ni tänker byta adress både e-post och fysisk adress om så är fallet. Styrelsen diskuterar just nu hur vi skall gå vidare med kommande årsmöte och om det ändå är för tidigt att samlas fysiskt om någon månad eller två. Vi räknar med att kunna komma med ett beslut/förslag under andra halvan av september då delar av styrelsen just nu är bortresta. Håll avstånd ett tag till och ta hand om Er hälsar Styrelsen!

Födelsedagsgrattis till August på 172-årsdagen

 

Den här dagen då detta skrivs, 22 januari 2021, skulle August Strindberg ha fyllt 172 år. Strindbergsälskaren och kompositören  Gunnar Edander hyllar August med en tonsättning av Augusts Strindbergs text ”Barnets första vagga ” ur  ”Trefaldighetsnatten” . Vi bifogar både noter och smakprov på lite musik.  Förhoppningsvis kan vi kanske skicka ut musiken till våra medlemmar via vår medlemsmejl.

Barnets första vagga(1)

Digitala årsmöte genomfört och en julvisa av August.

Nu har vi nått 21 december och alla föreningens medlemmar har enats om att det kunde genomföras digitalt. Och alla föreningens medlemmar önskas God Jul med bild och sång.,

Vår kassör påminner också om att kolla att medlemsavgiften betalas före årsskiftet med tanke på föreningens bokföring.

Om Ni inte nåtts av styrelsens e-posthälsning kan Ni se den här.Har Ni inte fått den kan det bero på att e-postadressen Ni anmält inte blivit rätt.Hör av Er i så fall.

Här är länken till julhälsningen:https://www.jacquielawson.com/ecard/pickup/r4c4cf8662896444a88b0a16d9c48b80c?source=jl999&utm_medium=pickup&utm_source=share&utm_campaign=receiverCopy Link

Strindbergsvännen Gunnar Edander brukar skicka en speciell julhälsning, en ganska okänd dikt av August från 1883, Isacs julkväll.

Den har Gunnar tonsatt och modifierat en smula och vi bifogar den..med noter och sång med Gunnars goda minne till alla våra  medlemmar.

Svartsjukenatt och e-postadresser !

Corona-pandemin har än så länge inte mattats av. Men kanske det kommande vaccinet är ett ljus i änden av tunneln .
August Strindberg målning ”Svartsjukans natt ”beskriver på sätt och vis det kaos pandemin orsakat, bland annat att det blivit omöjligt att genomföra ett normalt årsmöte. Så styrelsen har arbetat vidare med förberedelser inför vårt digitala årsmöte.

August Strindbergs ”Svartsjukans natt”. Foto:Strindbergsmuseet.

Tiden för vårt digitala årsmöte närmar sig nu och styrelsen avser att skicka ut material om detta via e-post i så stor omfattning som möjligt. Därför ber vi våra medlemmar att höra av sig om adresser har ändrats. Det går bra att mejla till ordföranden med adressen hakan.wasen@outlook.com.

Vi har även skapat en e-postgrupp på Outlook som heter strindbergskasmedlemmar@groups.outlook.com. Där har vi samlat in alla adresser för att kunna nå alla vid behov. De medlemmar som har meddelat att de saknar e-post kommer att få info via brev. Och som vanligt en påminnelse om årsavgiften.

Må väl, håll avstånd och tänk på nästa årsmöte som v hoppas verkligen kommer att bli i sann traditionell släktföreningsanda.

För styrelsen Håkan Wasén

Styrelsen föreslår ett Digitalt årsmöte

På grund av den pågående Coronapandemin föreslår styrelsen för Strindbergska släktföreningen att vi, efter mönster från andra föreningar, genomför ett digitalt årsmöte.  

Det innebär att sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga per mejl och i förekommande fall skickas till dem som saknar dator.  

Årsmöteshandlingarna kommer att innehålla styrelsens förslag till bl. a årsavgift, samt förslag från revisorer och valberedning. 

Vi kan inte genomföra några val men alla funktionärer i styrelsen samt revisorer och valberedning vars mandattid går ut har förklarat sig villiga att ställa upp för omval.

Ett digitalt möte förutsätter att ingen medlem motsätter sig denna lösning. Om så är fallet kontakta styrelsen genom ordföranden, se telefon nedan. 

Vi kommer att ange ett sista datum för att invända mot detta och om inga invändningar kommer, anses årsmötet ha genomförts med de beslut som föreslås  i dagordningen detta datum. 

Styrelsen har testat de mejladresser som användes vid kallelsen till årsmötet 2019 och de från vilka mejlen återsänts kommer att kontaktas brevledes eller per telefon. 

Styrelsen hoppas på en förbättring av läget nästa år så att vi kan satsa på ett sedvanligt årsmöte där släkten kan umgås under sedvanligt trevliga former. 

 Telefon ordföranden 013 15 71 80

Mejl hakan.wasen@outlook.com

For our foreign members.

The board this Year proposes a virtual annual meeting. That means that all the necessary documents will be sent by e-mail .All the people at the board will stay at their posts. If no one has any objections the meeting will be regarded as done at a certain date. We therefore also would like our US-members to send their e-mail-adresses to the chairman in order to be able to get information. Send it to hakan.wasen@outlook.com

Beslut om kommande årsmöte om någon vecka

Styrelsen kommer i nästa vecka ,vecka 39,(21-27 september)  ta upp ett förslag om hur vi skulle kunna genomföra ett årsmöte . Om styrelsen kan enas om den lösning som tillämpats av andra släktföreningar kommer vi omedelbart att presentera förslaget på hemsidan och på de mejladresser styrelsen har. Likaså per brev till de som anmält att de saknar e-post.
Fortsätt sköta om Er och hålla avstånden, tills vi ridit ut stormen.

Håkan Wasén ordf.

Beslut om tid och plats för årsmötet uppskjutet till augusti!

Styrelsen har beslutat att avvakta med planeringen inför årsmötet 2020 till i mitten av augusti!

Vår förenings stadgar säger att årsmötet kan förläggas till annan dag vid speciella omständigheter. och det gäller verkligen i dagsläget.

Läget är just nu i slutet av maj oklart om vad  som kommer att gälla efter sommaren. Det mesta talar för att ett eventuellt årsmöte kan komma att läggas senare än normalt.

Styrelsen har dock gjort vissa förberedelser angående programinslag så att det som återstår är fråga om lokal och eventuell förtäring i sambands med årsmötet. Det kommer i sin tur vara avhängigt av vilka regler folkhälsomyndigheten ställer upp för kommande höst.

For our foreign members: Decision about time and place for the annual meeting 2020 postponed until, mid august

Styrelsen önskar Er alla en fin sommar! Och vem kan återge en sommardag bättre än August Strindberg?

På bilden med döttrarna Karin och Greta i en sommarträdgård.

Morgon

Skogar och skär de stå i brand,
junimorgon är brännhet,
västlig blåser vinden från land,
dagen lovar bli vacker.

Kaffekokarn på förstukvist
puttrar vid spritblå låga,
huset sover ännu en frist,
herrn är ensam på benen.

Tar sitt kaffe i fruns fåtölj,
tänder så cigarretten,
samlar papperen i portfölj
och går sin väg helt sakta.

Tar i trädgårn en liten titt,
synar gurklist och sängar,
här och där han gör ett snitt,
plockar maskar från kålen.

Upp i berget han sig beger,
granskog doftar av kåda,
röda stugan därnere ser,
vita knutar och gröna luckor.

Och där sova ännu de små
och deras lilla mamma,
kastar slängkyss en och två,
vandrar inåt i skogen.

Plockar en viva, en orkidé,
orren smäller i snåret,
ekorrn kilar från trä till trä,
årtan snattrar i kärret.

Sen vid stranden i sin berså
han slår sig ner att skriva.
Hav och sol och böljor blå!
Nu skriver han satirer!

Sen till frukost han ilar hem,
barnen skynda bli kyssta,
som satiren ej träffat dem
äro de snälla och tysta!