Två trogna och långvariga medlemmar har gått bort.Två mångåriga och mycket trogna medlemmar i Strindbergska släktföreningen har lämnat oss, Sture Hartzell och Anne-Sofi Forssell. Hon blev den som varit med längst tid i föreningen,hela 73 år!
20 december 2022 gick Sture Hartzell bort i en ålder av 89 år.
Hans farmor var August Strindbergs yngre syster Eleonora född 1858.  Leif Hartzell var i flera år ordförande i släktföreningen.
Liksom Leif har Sture varit medlem i föreningen ”sedan barnsben”. Tillsammans med sin fru Maud, ledamot av förenings styrelse, har han utövat ett trevligt värdskap vid flera styrelsemöten.

16 mars lämnade Anne-Sofi Forsell oss i en ålder av 90 år.
Hennes mor var Marianne Strindberg, (gift med Ivar Lundbäck), dotter till Emil Strindberg. Denne var halvbror till August, och son i Carl Oscar Strindbergs andra äktenskap med Emilia Pettersson. Anne-Sofi var gift med Tore Forssell.
Anne-Sofi  var med redan från början i Strindbergska släktföreningen och  den som varit med längst tid i föreningen, hela 73 år!

Hon var också under många år sekreterare i föreningen. Hon har lagt ned mycket arbete på att spara och ta tillvara släktens historia.
Redan som 17-åring deltog hon i föreningens första årsmöte 25 januari 1950 på Berns i Stockholm.

Den fina bilden i släktarkivet med Anne-Sofi i mitten(ljusa klänningen) är en bit av släktföreningens historia eftersom här finns också bland andra  initiativtagaren Gustaf Strindberg med tillsammans med tre andra medlemmar i den första styrelsen, Greta Sahlberg,Sven Strindberg och  Zacharias Strindberg .

Överst till vänster på bilden står fyra herrar. Från vänster Ivar Lundbäck, Helmer Sahlberg, Hans Hartzell och Willy Hauffman. Framför dem står Greta Sahlberg och Marianne Lundbäck. Längst fram till höger står Hans Boström.

I nästa rad sitter från vänster Eva Fischer, Anna-Greta Strindberg, Stina Willner, Hedvig Godeau, Margit Strindberg, Margit Hartzell, Marta Hauffman, Ebba Hartzell, Märta Fröding och Sven Strindberg.

I nästa rad från vänster sitter Hugo Fröding, Gustaf Strindberg,(föreningens förste ordförande), Anne-Sofi Lundbäck-Forsell, Bengt Sahlberg, Karin och Bo Fischer.

Längst fram till höger sitter från vänster Folke och Ingegerd Strindberg, Sven Fischer, Anne-Marie Hauffman-Boström, Carl-Olof Godeau och Bengt Strindberg.

Text: Håkan Wasén

For our foreign readers:

Two of our longest members has passed away. Ann-Sofi Forsell, age 90, and Sture Hartzell, aged 89.

Anne-Sofi Forssell has been with the Strindberg family society from the beginning , in total 73 years. You can see her in the middle in the front row in a light grey dress when 17 years old.