Årsmöte med historisk vandring och vackra sidentyger

Fantastiska maskiner, fantastisk historia och en fantastisk lunch gjorde Strindbergska släktföreningens sedvanliga årsmöte till en trevligt evenemang.
Allt kryddat med nya upptäckter om släkten Strindberg
.

S:t Paulsgatan 20
Här på S:t Paulsgatan 20 bodde sannolikt Zacharias Strindbergs mormor majorskan Åkerfelt. Foto:Kasper Salin 1917 .Källa Digitala Stadsmuseet Stockholm.

Årsmötet inleddes i sedvanlig ordning med en historisk vandring i Strindbergares fotspår. Denna gång på Söder, närmare bestämt vid Maria Magdalenas kyrkogård och hörnet S:t Pauls och Bellmansgatorna.
Det var dit den då 15-årige pojken Zacharias Strindberg kom med båt från det svältande Sundsjö i Jämtland.

Stark kvinna
Elisabeth Åkerfelt ,hans mor, var en mycket stark kvinna och mån om att rädda sina barn undan fattigdom och slit och det gjorde hon genom att skicka barnen till sina släktingar den adliga famijen Åkerfelt.
Deltagarna i årets möte fick en nyhet, det var inte bara Zacharias och hans bror Henrik som ”räddades av mamman” utan alla barn utom ett.
Renoveringen av Maria Magdalena kyrka i Stockholm, som ligger avgränsad av Hornsgatan, Bellmansgatan(tidigare Björnkärrsbrunnsgränd) S:t Paulsgatan och Ragvaldsgatan, gjorde att deltagarna fick ta sig fram lite i strid mot avspärrningsband staket och skyltar.

På marsch mot Brunnsgränd möttes vi av avspärrningar men de forcerades i släktens namn.
På marsch mot Brunnsgränd möttes vi av avspärrningar men de forcerades i släktens namn.

Historisk vandring
Så småningom samlades alla i hörnet S:t Paulsgatan-Bellmansgatan.Det var dit Zacharias styrde sina steg den där dagen 1771 för att bo hos mormor inne på gården vid ”Brunnsgränd”. Idag en tråkig gata med nyare hus men 1917 som synes på bilden, fortfarande en gata  med gamla hus,kanske även det hus där Zacharias en gång bott hos sin mormor.

Nya släktuppgifter
På vägen tillbaka till Almgrens sidenväveri,  det enda igång varande i norra Europa, fick de sig till livs vad som grävts fram inför årsmötet. Och där fanns det hittills okända uppgifter om familjen. För de som inte var med så redovisas allt i en kommande separat artikel om sidenväveriet och familjen Åkerfelt.

Lunch och intressant gudning
I Sidenkällaren, som ligger i källaren i samma kvarter som Almgrens på Repslagaregatan, fick vi en läcker lunch på lax innan vi gick upp några trappor till Almgrens sidenväveri. Och lunchen blev som vanligt en mycket trivsam tillställning under vackra gamla valv där alla fick tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar.

Lunchen blev en trevlig tillställning med mycket skratt t.om när KG Borg och Johanna Strindberg tog upp betyalningen för maten.
Lunchen blev en trevlig tillställning med mycket skratt t.om när KG Borg och Johanna Strindberg tog upp betalningen för maten.

Museichefen Jan Lindo hade själv erbjudit sig att guida oss i väveriet.
Ett väveri som grundades av  Knut August Almgren 1833 och som lyckats överleva mycket tack vare att man producerat  ett oumbärligt klädesplagg för svenska kvinnor..sjaletten!

Museichefen Jan Lindo visade upp grunden för den svenska sidenindustrin, silkesmaskens lilla kokong.
Museichefen Jan Lindo visade upp grunden för den svenska sidenindustrin, silkesmaskens lilla kokong.

Det har varit mycket diskussioner om muslimska kvinnor som täcker sina huvuden men för 150 år sedan gick inte heller svenska kvinnor barhuvade.

Sjaletthistoria
Man hade sin sidensjalett. Ett statusplagg där man, trots fattigdom, kostade på sig lite extra när gårdfarihandlarna kom och erbjöd granna, glänsande och färgrika sidensjaletter i siden. Sjaletten kunde också ingå i folkdräkten.
Men med tiden försvann sjaletterna när damhattarna gjorde entré i slutet av 1800-talet och sidenväveriet överlevde genom att bl. a levererat siden till tapeter på kungliga slott och ordensband.
Jan Lindo visade upp de gamla vävstolarna och maskinerna, av vilka några faktiskt var i bruk när Zacharias var sidenvävarlärling 1772.
Det handlade också mycket om sinnrik teknik bl. a, jacquardvävning,  vävteknik från tidigt 1800-tal med hålkort som bygger på” dataspråk”. Deltagarna kunde också se det som Zacharias Strindberg själv skrivit om, att det var långt från vävstolens pall ned till fotpedalen. Zacharias konstaterade i sina minnen att hade han varit längre hade han nog blivit vid vävstolen och vem vet-knske Strindbergs varit en sidenvävarfamilj?

Zacharias Strindberg hoppade lämnade sidenväveriet eftersoim han ansåg sig för kort. Medlemmarna kunde på Almgrens se varför.Det är långt från sittbänk till vävstolens pedal
Zacharias Strindberg hoppade lämnade sidenväveriet eftersoim han ansåg sig för kort. Medlemmarna kunde på Almgrens se varför.Det är långt från sittbänk till vävstolens pedal

Visningen blev mycket uppskattad och avslutades med en filmvisning.

Oförändrad årsavgift
Därefter fick föreningen låna filmlokalen för årsmötesförhandlingarna. På dagordningen stod bl.a årsavgiften som blev oförändrad 100 kronor/år för medlem som fyllt 18.Det blev omval av ordföranden Håkan Wasén, kassören K-G Borg, ungdomsrepresentanten Johanna Strindberg, klubbmästaren Lotta Borg. Även valberedningen Johanna Strindberg(Westström) och Lena Strindberg omvaldes, likaså  Tina Ljungdahl till revisor ooch Ulrika Hartzell till revisorssusppleant.

Kommande aktiviteter
Avslutningsvis diskuterades olika idéer inför kommande årsmöten som  att t.ex se om man kan besöka en kyrka nästa år och kunna ha möte i församlingshemmet. Även Teaterklämman i Flen, om varit på förslag i år diskuterades.Llikaså möjligheterna till en gruppresa till släktens ursprungsort, Multrå i Ångermanland(där byn Strinne ligger) diskuterades. En annan möjlig aktivitet att kan bli ett besök bakom Dramatens kulisser.

Föreningens sekreterare Anna Öjdemark, klubbmästaren Lotta Borg, Sture Hartzell och ordföranden Håkan Wasén såg nöjda ut efter lunchen i Sidenkällaren.
Föreningens sekreterare Anna Öjdemark, klubbmästaren Lotta Borg, Sture Hartzell och ordföranden Håkan Wasén såg nöjda ut efter lunchen i Sidenkällaren.

Föreningen söker också efter Carl Oscar Strindbergs dagbok som kan ge värdefull information om vår släkts historia.

Styrelsen tar också gärna emot tips om andra aktiviteter och tips och fördslag om kommande årsmötesaktiviteter.

Håkan Wasén