Kategoriarkiv: Årsmöten

Matigt 70:e årsmöte i härlig trädgårdsmiljö

Johanna Strindberg hälsade alla välkomna med en skål till 70-årsmötet.

Så blev det dags igen.. Strindbergska släktföreningens 70:e årsmöte. I år inte på lokal utan i hemmiljö hos Vilhelm Westström och Johanna Strindberg.

Vilhelm och Johanna måste ha goda kontakter med någon ovan där för bara ett par kilometer från deras hem i Hägersten stod en svart vägg av ösregn. Men i trädgården lyste solen och där fladdrade Rasmus Strindbergs kluriga Quiz om släkten Strindberg.

Vad vore ett möte utan Anne-Sofi,som varit med ända från början.. Hon övervakade oss lite från ovan.

Årets årsmöte, det 70:e, var i viss mån väderberoende. Vi var ett 30-tal personer som i värsta fall måste  rymmas inomhus.

Men oron var obefogad. När gästerna började anlända så började solen att lysa så Rasmus kunde hänga ut sina frågor om släkten Strindberg i trädgården . Ingalunda lätt men den som nyss hade läst Röda Rummet hade viss fördel.

Martin Borg löste Quiz med Johanna Åstrand och barnen Li och Ebbe.

Rasmus parade för säkerhets skull ihop olika medlemmar ur släkten så att alla skulle lära känna varandra. Det som var mycket glädjande var att så många yngre Strindbergare hade följt med sina föräldrar så framtiden ser ljus ut för föreningen.

Johanna och Vilhelm serverade bubbel och så utbringades skålar för föreningen i det fria.

Det var roligt att se Anne-Sofi Forssell bland deltagarna. Hon har varit med i föreningen ända från början. Den som ville kunde också se henne på i bildspel som satts ihop och snurrade på en dataskärm. Många tittade och en vanlig kommentar var ”Titta! Det där barnet är jag”! Bilderna var tagna ur föreningens arkiv och från tidigare årsmöten.

Kåre Strindberg gav oss unika inblickar i Augusts och farfar Carl Axel Strindbergs liv med hjälp av gåspenna och antikt foto.

Årets föreläsning stod Kåre Strindberg från ”Carl Oscar-grenen” för. för. I dagligt tal brukar vi tala om  släkten Strindbergs olika grenar.
Även om ytterligare grenar  sedermera kopplats på genom Zacharias Strindbergs syster Dorothea, så började föreningen med att anta  ättlingar från två grenar som utgått från Zacharias båda söner, Johan Ludvig och Carl Oscar. Johan Ludvig föddes redan 1794 medan
Carl Oscar var ”sladdbarn” till Zacharias och föddes 1811.
Så nu var det dags för Kåre att presentera två personer från Carl Oscar-grenen. Det blev hans farfar,musikern och kompositören Carl Axel Strindberg, och farfaderns bror, författaren August.

Kåre hade med sig den här daguerreotypin av Carl Oscar Strindberg.

Mötesdeltagarna fick unika inblickar i August Strindbergs och hans syskons liv och uppväxttid. Kåre berättade om det favoritskap som Carl Oscar utövade vilket ledde till att sonen Oscar fick åka till Paris och utbilda sig i musik medan brodern Carl Axel fick stanna hemma.

Bildspelet lockade Lotta,Johanna och Anna

Carl Axel var under många år musikalisk ledare på Dramaten. Han var också under signaturen Cassius tonsättare.

Kåre berättade också om Augusts musikintresse och dennes sista tid i livet. Vi fick också se ett par unika föremål. Dels en gåspenna som August skänkt till Carl Axel, dels en så kallad daguerreotyp föreställande Carl Oscar Strindberg.

Daguerreotypin var föregångare till fotot. Det var en plåt som belades med kvicksilver och med den togs ett enda fotografi. Visserligen kunde man senare, med hjälp av negativ, mångfaldiga bilder men just då, på 1840-talet gick det inte. Daguerreotyper måste betraktas ur en viss vinkel för att synas. Kåre hade handskar och var man försiktig kunde man få se Carl Oscar i original, från den gång hans bild fastnade i kvicksilvret.

Själva årsmötet rullade på utan komplikationer. Vice ordföranden Maud Hartzell och sekreteraren Anna Öjdemark omvaldes. Övriga styrelsemedlemmar, Håkan Wasén, ordförande, K-G Borg, kassör   sitter kvar ikraft av sina 2-åriga mandat. 

Det kom som en överraskning, men  förståeligt att Lotta Borg av familjeskäl avsade sig arbetet som klubbmästare ett år i förtid. Lotta har varit en optimist, kämpe, idéspridare och en person som aldrig väjt för svårigheter och som alltid verkar ha följt valspråket ”Det ordnar vi”.

Johanna Strindberg d.y. förklarade dock sig villig att ta över och därigenom finns nu mor och son, Johanna  d.y. och Rasmus med i styrelsen.

Vi tackar Lotta för hennes fina insatser som klubbmästare under alla år.
Så anlände maten från ”Cateringfabriken”. För ordföranden, som hittat företaget och beställt, var det lite nervöst.  Hur skulle smaka och skulle de hålla tiderna?

Men det visade sig vara ett bra val likaså att med maten få med ”1 st personal” En trevlig och tillmötesgående man som talade varmt för sin mat. Och det fanns massor av gott. Pastasallad, fläskfilé, goda ostar och vin, valt av värdparet.

Helena Thorén (Johannas d.ä.:s dotter) i kretsen av yngre Strindbergare, som döttrarna Isabelle och Jolina och tv Li och Ebbe, barn till Martin Borg och Johanna Åstrand..

Det blev stundtals lite trångt men med lite indragna magar och förståndigt stolpussel gick det utmärkt. Rasmus läste också upp resultaten av frågesporten men barmhärtigt nog avslöjades inga namn.

Under middagen skålades åter för vår 70-åriga förening. Och kaffet och efterrätten bjöd Cateringfabriken på.

Så det var nöjda deltagare som lämnade årsmötet 2019 efter att ha tackat värdfolket och Kåre för att årsmötet blev så fint.

Text och foto:  Håkan Wasén

 

Årsmöte med historisk vandring och vackra sidentyger

Fantastiska maskiner, fantastisk historia och en fantastisk lunch gjorde Strindbergska släktföreningens sedvanliga årsmöte till en trevligt evenemang.
Allt kryddat med nya upptäckter om släkten Strindberg
.

S:t Paulsgatan 20
Här på S:t Paulsgatan 20 bodde sannolikt Zacharias Strindbergs mormor majorskan Åkerfelt. Foto:Kasper Salin 1917 .Källa Digitala Stadsmuseet Stockholm.

Årsmötet inleddes i sedvanlig ordning med en historisk vandring i Strindbergares fotspår. Denna gång på Söder, närmare bestämt vid Maria Magdalenas kyrkogård och hörnet S:t Pauls och Bellmansgatorna.
Det var dit den då 15-årige pojken Zacharias Strindberg kom med båt från det svältande Sundsjö i Jämtland.

Stark kvinna
Elisabeth Åkerfelt ,hans mor, var en mycket stark kvinna och mån om att rädda sina barn undan fattigdom och slit och det gjorde hon genom att skicka barnen till sina släktingar den adliga famijen Åkerfelt.
Deltagarna i årets möte fick en nyhet, det var inte bara Zacharias och hans bror Henrik som ”räddades av mamman” utan alla barn utom ett.
Renoveringen av Maria Magdalena kyrka i Stockholm, som ligger avgränsad av Hornsgatan, Bellmansgatan(tidigare Björnkärrsbrunnsgränd) S:t Paulsgatan och Ragvaldsgatan, gjorde att deltagarna fick ta sig fram lite i strid mot avspärrningsband staket och skyltar.

På marsch mot Brunnsgränd möttes vi av avspärrningar men de forcerades i släktens namn.
På marsch mot Brunnsgränd möttes vi av avspärrningar men de forcerades i släktens namn.

Historisk vandring
Så småningom samlades alla i hörnet S:t Paulsgatan-Bellmansgatan.Det var dit Zacharias styrde sina steg den där dagen 1771 för att bo hos mormor inne på gården vid ”Brunnsgränd”. Idag en tråkig gata med nyare hus men 1917 som synes på bilden, fortfarande en gata  med gamla hus,kanske även det hus där Zacharias en gång bott hos sin mormor.

Nya släktuppgifter
På vägen tillbaka till Almgrens sidenväveri,  det enda igång varande i norra Europa, fick de sig till livs vad som grävts fram inför årsmötet. Och där fanns det hittills okända uppgifter om familjen. För de som inte var med så redovisas allt i en kommande separat artikel om sidenväveriet och familjen Åkerfelt.

Lunch och intressant gudning
I Sidenkällaren, som ligger i källaren i samma kvarter som Almgrens på Repslagaregatan, fick vi en läcker lunch på lax innan vi gick upp några trappor till Almgrens sidenväveri. Och lunchen blev som vanligt en mycket trivsam tillställning under vackra gamla valv där alla fick tillfälle att träffa både nya och gamla medlemmar.

Lunchen blev en trevlig tillställning med mycket skratt t.om när KG Borg och Johanna Strindberg tog upp betyalningen för maten.
Lunchen blev en trevlig tillställning med mycket skratt t.om när KG Borg och Johanna Strindberg tog upp betalningen för maten.

Museichefen Jan Lindo hade själv erbjudit sig att guida oss i väveriet.
Ett väveri som grundades av  Knut August Almgren 1833 och som lyckats överleva mycket tack vare att man producerat  ett oumbärligt klädesplagg för svenska kvinnor..sjaletten!

Museichefen Jan Lindo visade upp grunden för den svenska sidenindustrin, silkesmaskens lilla kokong.
Museichefen Jan Lindo visade upp grunden för den svenska sidenindustrin, silkesmaskens lilla kokong.

Det har varit mycket diskussioner om muslimska kvinnor som täcker sina huvuden men för 150 år sedan gick inte heller svenska kvinnor barhuvade.

Sjaletthistoria
Man hade sin sidensjalett. Ett statusplagg där man, trots fattigdom, kostade på sig lite extra när gårdfarihandlarna kom och erbjöd granna, glänsande och färgrika sidensjaletter i siden. Sjaletten kunde också ingå i folkdräkten.
Men med tiden försvann sjaletterna när damhattarna gjorde entré i slutet av 1800-talet och sidenväveriet överlevde genom att bl. a levererat siden till tapeter på kungliga slott och ordensband.
Jan Lindo visade upp de gamla vävstolarna och maskinerna, av vilka några faktiskt var i bruk när Zacharias var sidenvävarlärling 1772.
Det handlade också mycket om sinnrik teknik bl. a, jacquardvävning,  vävteknik från tidigt 1800-tal med hålkort som bygger på” dataspråk”. Deltagarna kunde också se det som Zacharias Strindberg själv skrivit om, att det var långt från vävstolens pall ned till fotpedalen. Zacharias konstaterade i sina minnen att hade han varit längre hade han nog blivit vid vävstolen och vem vet-knske Strindbergs varit en sidenvävarfamilj?

Zacharias Strindberg hoppade lämnade sidenväveriet eftersoim han ansåg sig för kort. Medlemmarna kunde på Almgrens se varför.Det är långt från sittbänk till vävstolens pedal
Zacharias Strindberg hoppade lämnade sidenväveriet eftersoim han ansåg sig för kort. Medlemmarna kunde på Almgrens se varför.Det är långt från sittbänk till vävstolens pedal

Visningen blev mycket uppskattad och avslutades med en filmvisning.

Oförändrad årsavgift
Därefter fick föreningen låna filmlokalen för årsmötesförhandlingarna. På dagordningen stod bl.a årsavgiften som blev oförändrad 100 kronor/år för medlem som fyllt 18.Det blev omval av ordföranden Håkan Wasén, kassören K-G Borg, ungdomsrepresentanten Johanna Strindberg, klubbmästaren Lotta Borg. Även valberedningen Johanna Strindberg(Westström) och Lena Strindberg omvaldes, likaså  Tina Ljungdahl till revisor ooch Ulrika Hartzell till revisorssusppleant.

Kommande aktiviteter
Avslutningsvis diskuterades olika idéer inför kommande årsmöten som  att t.ex se om man kan besöka en kyrka nästa år och kunna ha möte i församlingshemmet. Även Teaterklämman i Flen, om varit på förslag i år diskuterades.Llikaså möjligheterna till en gruppresa till släktens ursprungsort, Multrå i Ångermanland(där byn Strinne ligger) diskuterades. En annan möjlig aktivitet att kan bli ett besök bakom Dramatens kulisser.

Föreningens sekreterare Anna Öjdemark, klubbmästaren Lotta Borg, Sture Hartzell och ordföranden Håkan Wasén såg nöjda ut efter lunchen i Sidenkällaren.
Föreningens sekreterare Anna Öjdemark, klubbmästaren Lotta Borg, Sture Hartzell och ordföranden Håkan Wasén såg nöjda ut efter lunchen i Sidenkällaren.

Föreningen söker också efter Carl Oscar Strindbergs dagbok som kan ge värdefull information om vår släkts historia.

Styrelsen tar också gärna emot tips om andra aktiviteter och tips och fördslag om kommande årsmötesaktiviteter.

Håkan Wasén