Digitala årsmöte genomfört och en julvisa av August.

Nu har vi nått 21 december och alla föreningens medlemmar har enats om att det kunde genomföras digitalt. Och alla föreningens medlemmar önskas God Jul med bild och sång.,

Vår kassör påminner också om att kolla att medlemsavgiften betalas före årsskiftet med tanke på föreningens bokföring.

Om Ni inte nåtts av styrelsens e-posthälsning kan Ni se den här.Har Ni inte fått den kan det bero på att e-postadressen Ni anmält inte blivit rätt.Hör av Er i så fall.

Här är länken till julhälsningen:https://www.jacquielawson.com/ecard/pickup/r4c4cf8662896444a88b0a16d9c48b80c?source=jl999&utm_medium=pickup&utm_source=share&utm_campaign=receiverCopy Link

Strindbergsvännen Gunnar Edander brukar skicka en speciell julhälsning, en ganska okänd dikt av August från 1883, Isacs julkväll.

Den har Gunnar tonsatt och modifierat en smula och vi bifogar den..med noter och sång med Gunnars goda minne till alla våra  medlemmar.