Svartsjukenatt och e-postadresser !

Corona-pandemin har än så länge inte mattats av. Men kanske det kommande vaccinet är ett ljus i änden av tunneln .
August Strindberg målning ”Svartsjukans natt ”beskriver på sätt och vis det kaos pandemin orsakat, bland annat att det blivit omöjligt att genomföra ett normalt årsmöte. Så styrelsen har arbetat vidare med förberedelser inför vårt digitala årsmöte.

August Strindbergs ”Svartsjukans natt”. Foto:Strindbergsmuseet.

Tiden för vårt digitala årsmöte närmar sig nu och styrelsen avser att skicka ut material om detta via e-post i så stor omfattning som möjligt. Därför ber vi våra medlemmar att höra av sig om adresser har ändrats. Det går bra att mejla till ordföranden med adressen hakan.wasen@outlook.com.

Vi har även skapat en e-postgrupp på Outlook som heter strindbergskasmedlemmar@groups.outlook.com. Där har vi samlat in alla adresser för att kunna nå alla vid behov. De medlemmar som har meddelat att de saknar e-post kommer att få info via brev. Och som vanligt en påminnelse om årsavgiften.

Må väl, håll avstånd och tänk på nästa årsmöte som v hoppas verkligen kommer att bli i sann traditionell släktföreningsanda.

För styrelsen Håkan Wasén