Hjälp vår kassör med att kolla Er medlemsavgift

Kära medlemmar hjälp vår kassör i hans arbete! 
Styrelsen har behandlat problemet med att inte alla erlagt erforderliga medlemsavgifter. 

Vid vårt digitala årsmöte i december 2020 bestämdes att årsavgiften för 2021 skall vara reducerad till 50 kr.
Årsavgiften för 2020 beslutades på 2019 års årsmöte till 100 kr.
För att räknas som medlem på årsmötet 2021 måste 2020 års och 2021 års avgift vara betalda.

Föreningen har tolererat en viss eftersläpning och bett om årsavgiften i samband med träffar föreningen har haft i anslutning till årsmötet, vilket oftast har skett på höstarna.

Det har betytt merarbete för kassören och därför har styrelsen beslutat att vi skall strama upp hanteringen på så vis att medlemsavgifterna för respektive år skall vara betalda senast siste januari för det år avgiften gäller. Det må vara lätt hänt att man missar att betala men det är viktigt att det görs  eftersom det bekräftar medlemskapet i föreningen.

Styrelsen vill påminna om att vi enbart kan kalla till årsmöte de medlemmar som betalat av årsmöte beslutad medlemsavgift.

Denna information skickas även per e-post till alla våra medlemmar, även de som vi vet erlagt medlemsavgifterna, med hopp om att de som upptäcker att man missat betalning, betalar in den senast 15 november till plusgiro 198084-6. De som är osäkra på om och vad de betalt var vänliga kontakta vår kassör KG Borg, kgborg41@gmail.com

Styrelsen