Hoppas Ni alla mår väl!

Hoppas att alla medlemmar i vår förening mår väl och har klarat sig från Corona.

Dock har Corona-krisen  inneburit några kommande problem eftersom vi i dagsläget inte vet om och när vi vågar träffas som förr. Styrelsen kommer att hålla möte och diskutera hur vi skall göra. Styrelsen kan  enligt stadgarna på grund av speciella omständigheter flytta årsmötet till en annan dag. Av tradition har vår förenings årsmöten inte bara varit sedvanliga förhandlingar utan även ett tillfälle att mötas och låta oss berikas av inbjudna gästers berättelser och av våra egna.

Styrelsen återkommer på hemsidan så snart vi tagit beslut om ett förslag  hur vi skall hantera situationen. Tills dess. Håll avstånden! Ring nära och kära! Ring varandra! Och krama barn och barnbarn i anden! Och njut av bilden från förra årsmötet!

Håkan Wasén ordförande