Strindbergsgitarr nummer 2 klar för konsert

Nu är Strindbergsgitarr nummer 2 färdig och kommer att spelas i konserten på Strindbergsmuseet lördagen 25 april.

Strindbergsmuseet fick i mars 2013 som gåva en kopia av den 9-strängade gitarr museet har i sin ägo. Gitarren ,som funnits i Strindbergs hem såldes eller gavs bort av August i slutet av 1800-talet. Gåvan möjliggjordes genom en gåva av  framlidna medlemmen  i Strindbergska släktföreningen, Ingrid Freda, och byggdes av undertecknad tillsammans med Patrik Jonasson, Kurt Jacobsen och Thomas Gustavsson i instrumentbyggarföreningen Sträng och Stråke i Linköping.

Gitarren var en trogen kopia av originalet och än så länge har vi inte kunnat utröna originalets ursprung annat än att den tillhör en sydtysk eller österrikisk byggtradition av så kallad ”harp” eller ”lutgitarrer”. Gitarren är  unik genom att den  har tre sidosträngar till skillnad från andra gitarrer av det slaget.

Under tidigt 1800-tal hade gitarrerna inga skruvmekanismer av det slag de har idag. Istället var det skruvar av det slag som finns på celli och fioler. De  kan vara ganska tröga och  kan göra det svårt att stämma exakt. Därför föddes idén om att bygga en ny gitarr men nu med skruvar med utväxling, utvecklade av amerikanen Charles Herin.

Återigen är det Patrik Jonasson som byggt lådan och undertecknad övriga delar, nu med moderna skruvar. I skruvarna finns en så kallad planetväxel vilket gör att om man vrider skruvens huvud 1 varv så roterar bara den del där strängen sitter fast med ett kvarts varv.

Nu kommer gitarristen Axel Tegnered  från Linköping att få känna på den nya gitarren och om tvåan slår väl ut  går den till Strindbergsmuseet.

Den kvarvarande gitarren, ettan,  kommer att vara tillgänglig för  utlån till andra gitarrister som önskar spela konsert med   Strindbergsgitarr. Mer om konserten  finns på nätet,  https://www.strindbergsmuseet.se/pa-gang/

Klicka på nedanstående länka för att läsa mer om gitarr nummer ett och om konserten 25 april.

Text: Håkan Wasén

Broschyren om gitarren