Styrelsen föreslår digitalt årsmöte

Coronaläget ljusnade inte i tid och läget är fortfarande lite oklart, även om restriktionerna nu släpps. Dessutom är tiden för knapp för att kunna få ett fysiskt årsmöte till stånd, anser styrelsen.

Styrelsen har därför beslutat att föreslå medlemmarna  att  genomföra även årsmötet 2021 digitalt per 6 december.

Sedvanliga handlingar jämte kallelse och dagordning kommer att skickas ut till medlemmarna via de e-postadresser vi har fått. I de fall medlemmar saknar e-post  kommer vi att meddela dem med normalpost. I de fall motioner kommer in kommer dessa att behandlas av styrelsen med förslag till beslut.

Vi ber därför Er medlemmar att redan nu inkomma med eventuella motioner eller förslag  som skulle kunna tas upp i dagordningen.

Så här hoppas vi det återigen kan bli vid årsmötet 2022

Med tanke på att ingen verksamhet kunnat bedrivas under 2021 kommer styrelsen att föreslå  en fortsatt reducering av medlemsavgiften med 50 procent, d.v.s 50 kronor. Som tidigare angetts kommer medlen från 2020 och 21 att återinvesteras i ett förhoppningsvis traditionellt möte 2022 i sann släktföreningsanda. Det digitala årsmötet förutsätter att medlemmarna är eniga och anser att de kan acceptera de beslut som föreslås.

 Om inga skriftliga invändningar inkommit 6 december anses de föreslagna besluten vinna kraft och årsmötet vara genomfört.

Styrelsen hoppas att istället kunna satsa på ett årsmöte 2022 i sann släktföreningsanda.
De medlemmar som har en giltig e-postadress anmäld kommer även att meddelas styrelsens förslag.

Strindbergska släktföreningens styrelse