Styrelsen föreslår ett Digitalt årsmöte

På grund av den pågående Coronapandemin föreslår styrelsen för Strindbergska släktföreningen att vi, efter mönster från andra föreningar, genomför ett digitalt årsmöte.  

Det innebär att sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga per mejl och i förekommande fall skickas till dem som saknar dator.  

Årsmöteshandlingarna kommer att innehålla styrelsens förslag till bl. a årsavgift, samt förslag från revisorer och valberedning. 

Vi kan inte genomföra några val men alla funktionärer i styrelsen samt revisorer och valberedning vars mandattid går ut har förklarat sig villiga att ställa upp för omval.

Ett digitalt möte förutsätter att ingen medlem motsätter sig denna lösning. Om så är fallet kontakta styrelsen genom ordföranden, se telefon nedan. 

Vi kommer att ange ett sista datum för att invända mot detta och om inga invändningar kommer, anses årsmötet ha genomförts med de beslut som föreslås  i dagordningen detta datum. 

Styrelsen har testat de mejladresser som användes vid kallelsen till årsmötet 2019 och de från vilka mejlen återsänts kommer att kontaktas brevledes eller per telefon. 

Styrelsen hoppas på en förbättring av läget nästa år så att vi kan satsa på ett sedvanligt årsmöte där släkten kan umgås under sedvanligt trevliga former. 

 Telefon ordföranden 013 15 71 80

Mejl hakan.wasen@outlook.com

For our foreign members.

The board this Year proposes a virtual annual meeting. That means that all the necessary documents will be sent by e-mail .All the people at the board will stay at their posts. If no one has any objections the meeting will be regarded as done at a certain date. We therefore also would like our US-members to send their e-mail-adresses to the chairman in order to be able to get information. Send it to hakan.wasen@outlook.com