Nu vet vi var Zacharias Strindberg begravdes men inte mer!

Nu är det med största sannolikhet klarlagt att August Strindbergs farfar Zacharias Strindberg blev begravd på nuvarande Norra Kyrkogården i Stockholm 4 augusti 1829.

Det var tack vare Aurora Ordens arkivarie Karl Tynelius som föreningen fick ytterligare en ledtråd.

Aurora Orden är ett opolitiskt och icke religiöst ordenssällskap som grundades 1815 av bland annat kryddkrämaren och stadsmajoren Zackarias Strindberg, farfar till August Strindberg.

Zacharias Strindberg blev Aurora Ordens förste stormästare från 1815  till sin död 6 juli 1829.

Föreningen har trots efterforskningar på Stockholms stadsarkiv inte lyckats hitta var han skulle ha begravts.

Karl Tynelius läste för något år sedan en artikel i tidningen Frimuraren om Zacharias Strindberg, vilken blev frimurare redan 1793. Där stod också att Zacharias gravplats var okänd.
Han berättar att han,  efter att ha utsetts  arkivarie i Aurora Orden, uppmärksammade en minnesskrift om Aurora Orden 1815 till 1945 .I minnesskriften beskrevs det eftermäle Zacharias Strindberg fick i Aurora Ordens riddarmatrikel.

Orden firade hans minne även vid en sammankomst 17 oktober samma år.

Tack vare vänligt tillmötesgående från Aurora Orden har Strindbergska släktföreningen fått tillgång till den stora oljemålning som utfördes professorn Johan Gustaf Sandberg.

Efter Zacharias död väckte den inte alldeles obekante Lars Johan Hierta tanke att även Strindbergs efterträdare som stormästare borde bli avmålad.

Det här framfördes vid ett tal i Aurora Orden. Det talet har också en anknytning till Strindberg eftersom det återges i sin helhet  i den fantastiska boken ”Gamla Stockholm” som skrevs av tidningsmannen Claes Lundin och August Strindberg och gavs ut 1882. Inte helt oväntat var arbetet med boken fyllt av stridigheter dem emellan.

Man kan i August Strindbergs Röda Rummet anta att herr Carl Johan Falk har drag av Zacharias Strindberg och att sonen Carl Nicolaus Falk har vissa likheter med farbrodern, Zacharias son, Johan Ludvig (född 1794 död  1854).

Det är ett av de få ställen där man kan ana farfar  Zacharias Strindbergs närvaro i August Strindbergs ögon.

Även i  ”Gamla Stockholm” finns farfar Zacharias form av en teckning av en ”stadsmajor” i Gamla Stan . Enligt en fotnot till teckningen hör den kedja som den avtecknade stadsmajoren bär,  inte till hans befattning utan tillhör ”ett enskilt ordenssällskap”..

När man jämför kedjan på teckningen med den på porträttet så är det samma kedja !

Men mysteriet med Zacharias grav är dock inte löst. Gravboken över Norra Kyrkogården börjar 1828 men undertecknad har inte hittat någon Strindbergare förrän 1847.

Då köper, den vid den tiden förmögne,   kryddkramhandlaren Johan Ludvig  Strindberg gravplatsen nummer 393 för evärdelig tid på Norra kyrkogården. Här  begravs bland andra August Strindbergs mor Eleonora, sedan Johan Ludvig välvilligt öppnat graven för brodern Carl Oscars hustru. 1883 får också Carl Oscar sitt sista vilorum i graven.

Den förste att begravas var dock ”enkefru Strindberg” 30 oktober 1847.

Men vem är hon? Det finns ingen ”enkefru Strindberg” som skulle ha dött vid den tiden.

Eller är Johan Ludvigs farmor,  Zacharias hustru Anna Johanna Neijber?  Men hon dog redan 1839. Kan hon ha flyttats dit?  Borde inte hon ligga i samma grav som sin man, var nu den graven finns. Så det finns fortfarande ett mysterium att lösa.

Håkan Wasén

Summary in english: New clue to the whereabouts of Zacharias Strindbergs grave, given by The Order of Aurora, established in 1815 by Zacharias Strindberg,  who also was the first Grand Master of the Order.

Zacharias was the grandfather of the author August Strindberg. Augusts parents Carl-Oscar and Eleonora,  were buried in the main Strindberg grave,  established by Carl Oscars brother Johan Ludvig in 1847 at the ”Norra kyrkogården” (Northern Cemetary) in Stockholm.

The place of the grave of the two brothers parents, Zacharias and Anna Johanna Strindberg, has up till today been unknown.  A register from The Order of Aurora now says that Zacharias Strindberg was buried in The Big Cemetary of Stockholm city,  4:th of august 1829.  That is today ”The Northern Cemetary” where the main Strindberg family grave above is situated.  Several other members of the Strindberg family are buried in the same cemetary among them the author August Strindberg and the explorer and aeronaut Nils Strindberg, who died 1897 during the attempt to fly to the Northpole in a hydrogen balloon (the Andreé expedition).

Moore information about the cemetary in english at https://en.wikipedia.org/wiki/Norra_begravningsplatsen

Zacharias Strindberg was a celebrity at that time, Freemason since 1793,  founder of The Order of Aurora . He had also a high position as a major in the civil guard in Stockholm (stadsmajor). There is a anonymous drawing in a  famous guidebook about Stockholm, (”Gamla Stockholm”) written in 1882 by August Strindberg and Claes Lundin), of a ”stadsmajor” and that is Zacharias Strindberg.

Therefore it is a mystery why the grave of such a wellknown man has disappeared.

The first person to be buried at the main Strindberg family grave was a ”widow Strindberg” in october 1847. But no ”widow Strindberg” passed away in 1847! So that is a new mystery to solve.