Glöm inte att anmäla Er till det 70:e årsmötet!

Ni har väl inte glömt att anmäla Er till Strindbergska släktföreningens årsmöte,
I år extra festligt eftersom föreningen fyller 70 år. Som tidigare nämnts, i år ett  hemma-årsmöte hos Johanna och Wilhelm i Hägersten. Vi repriserar den inbjudan som tidigare skickats ut men med en komplettering , hur vi kan ta oss med tunnelbana och till fots till Wilhelm och Johanna. Läs gärna igenom den föregående artikeln om släktföreningen där vi nu tack vare Lasse Strindberg fått protokoll som visar de årsmöten vi inte kunnat redovisa tidigare. Vi ser helst att Ni anmäler Er så snart som möjligt men absolut senast 30 augusti. Glöm inte att ange avsändare ! Här är inbjudan i reviderad repris.

reviderad inbjudan 2019