Place Strindberg klar och invigd efter fyra år

Det projekt som beskrevs  redan 2013  på vår hemsida,https://strindbergska.se/manad-for-manad/2013-09-18/, är nu klart. Place Strindberg intill kyrkan St Sulpice har nu invigts med bl. a Paris borgmästare och Sveriges kulturminister närvarande. På platsen finns en kopia av Carl Eldhs byst av August Strindberg och en plakett.