2013-03-10

Strindbergsgitarren klar – firas med konsert
Lördagen 16 mars överlämnas till Strindbergsmuséet i Stockholm den gitarr som Strindbergska släktföreningens medlemmar och instrument-byggarföreningen Sträng och Stråke i Linköping låtit bygga. Detta firas med en konsert på muséet med gitarristen Fredrik Törnvall och slagverkaren Tobias Bergsten.

2012-08-25

Bilder från minnesstund den 14 maj i Stockholm
Måndagen den 14 maj  anordnade Strindbergska släktföreningen en minnesstund på Norra Kyrkogården i Stockholm för att uppmärksamma August Strindbergs dödsdag för 100 år sedan.

Strindbergska släktföreningens hemsida