Svartsjukenatt och e-postadresser !

Corona-pandemin har än så länge inte mattats av. Men kanske det kommande vaccinet är ett ljus i änden av tunneln .
August Strindberg målning ”Svartsjukans natt ”beskriver på sätt och vis det kaos pandemin orsakat, bland annat att det blivit omöjligt att genomföra ett normalt årsmöte. Så styrelsen har arbetat vidare med förberedelser inför vårt digitala årsmöte.

August Strindbergs ”Svartsjukans natt”. Foto:Strindbergsmuseet.

Tiden för vårt digitala årsmöte närmar sig nu och styrelsen avser att skicka ut material om detta via e-post i så stor omfattning som möjligt. Därför ber vi våra medlemmar att höra av sig om adresser har ändrats. Det går bra att mejla till ordföranden med adressen hakan.wasen@outlook.com.

Vi har även skapat en e-postgrupp på Outlook som heter strindbergskasmedlemmar@groups.outlook.com. Där har vi samlat in alla adresser för att kunna nå alla vid behov. De medlemmar som har meddelat att de saknar e-post kommer att få info via brev. Och som vanligt en påminnelse om årsavgiften.

Må väl, håll avstånd och tänk på nästa årsmöte som v hoppas verkligen kommer att bli i sann traditionell släktföreningsanda.

För styrelsen Håkan Wasén

Styrelsen föreslår ett Digitalt årsmöte

På grund av den pågående Coronapandemin föreslår styrelsen för Strindbergska släktföreningen att vi, efter mönster från andra föreningar, genomför ett digitalt årsmöte.  

Det innebär att sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga per mejl och i förekommande fall skickas till dem som saknar dator.  

Årsmöteshandlingarna kommer att innehålla styrelsens förslag till bl. a årsavgift, samt förslag från revisorer och valberedning. 

Vi kan inte genomföra några val men alla funktionärer i styrelsen samt revisorer och valberedning vars mandattid går ut har förklarat sig villiga att ställa upp för omval.

Ett digitalt möte förutsätter att ingen medlem motsätter sig denna lösning. Om så är fallet kontakta styrelsen genom ordföranden, se telefon nedan. 

Vi kommer att ange ett sista datum för att invända mot detta och om inga invändningar kommer, anses årsmötet ha genomförts med de beslut som föreslås  i dagordningen detta datum. 

Styrelsen har testat de mejladresser som användes vid kallelsen till årsmötet 2019 och de från vilka mejlen återsänts kommer att kontaktas brevledes eller per telefon. 

Styrelsen hoppas på en förbättring av läget nästa år så att vi kan satsa på ett sedvanligt årsmöte där släkten kan umgås under sedvanligt trevliga former. 

 Telefon ordföranden 013 15 71 80

Mejl hakan.wasen@outlook.com

For our foreign members.

The board this Year proposes a virtual annual meeting. That means that all the necessary documents will be sent by e-mail .All the people at the board will stay at their posts. If no one has any objections the meeting will be regarded as done at a certain date. We therefore also would like our US-members to send their e-mail-adresses to the chairman in order to be able to get information. Send it to hakan.wasen@outlook.com

Beslut om kommande årsmöte om någon vecka

Styrelsen kommer i nästa vecka ,vecka 39,(21-27 september)  ta upp ett förslag om hur vi skulle kunna genomföra ett årsmöte . Om styrelsen kan enas om den lösning som tillämpats av andra släktföreningar kommer vi omedelbart att presentera förslaget på hemsidan och på de mejladresser styrelsen har. Likaså per brev till de som anmält att de saknar e-post.
Fortsätt sköta om Er och hålla avstånden, tills vi ridit ut stormen.

Håkan Wasén ordf.

Beslut om tid och plats för årsmötet uppskjutet till augusti!

Styrelsen har beslutat att avvakta med planeringen inför årsmötet 2020 till i mitten av augusti!

Vår förenings stadgar säger att årsmötet kan förläggas till annan dag vid speciella omständigheter. och det gäller verkligen i dagsläget.

Läget är just nu i slutet av maj oklart om vad  som kommer att gälla efter sommaren. Det mesta talar för att ett eventuellt årsmöte kan komma att läggas senare än normalt.

Styrelsen har dock gjort vissa förberedelser angående programinslag så att det som återstår är fråga om lokal och eventuell förtäring i sambands med årsmötet. Det kommer i sin tur vara avhängigt av vilka regler folkhälsomyndigheten ställer upp för kommande höst.

For our foreign members: Decision about time and place for the annual meeting 2020 postponed until, mid august

Styrelsen önskar Er alla en fin sommar! Och vem kan återge en sommardag bättre än August Strindberg?

På bilden med döttrarna Karin och Greta i en sommarträdgård.

Morgon

Skogar och skär de stå i brand,
junimorgon är brännhet,
västlig blåser vinden från land,
dagen lovar bli vacker.

Kaffekokarn på förstukvist
puttrar vid spritblå låga,
huset sover ännu en frist,
herrn är ensam på benen.

Tar sitt kaffe i fruns fåtölj,
tänder så cigarretten,
samlar papperen i portfölj
och går sin väg helt sakta.

Tar i trädgårn en liten titt,
synar gurklist och sängar,
här och där han gör ett snitt,
plockar maskar från kålen.

Upp i berget han sig beger,
granskog doftar av kåda,
röda stugan därnere ser,
vita knutar och gröna luckor.

Och där sova ännu de små
och deras lilla mamma,
kastar slängkyss en och två,
vandrar inåt i skogen.

Plockar en viva, en orkidé,
orren smäller i snåret,
ekorrn kilar från trä till trä,
årtan snattrar i kärret.

Sen vid stranden i sin berså
han slår sig ner att skriva.
Hav och sol och böljor blå!
Nu skriver han satirer!

Sen till frukost han ilar hem,
barnen skynda bli kyssta,
som satiren ej träffat dem
äro de snälla och tysta!

Hoppas Ni alla mår väl!

Hoppas att alla medlemmar i vår förening mår väl och har klarat sig från Corona.

Dock har Corona-krisen  inneburit några kommande problem eftersom vi i dagsläget inte vet om och när vi vågar träffas som förr. Styrelsen kommer att hålla möte och diskutera hur vi skall göra. Styrelsen kan  enligt stadgarna på grund av speciella omständigheter flytta årsmötet till en annan dag. Av tradition har vår förenings årsmöten inte bara varit sedvanliga förhandlingar utan även ett tillfälle att mötas och låta oss berikas av inbjudna gästers berättelser och av våra egna.

Styrelsen återkommer på hemsidan så snart vi tagit beslut om ett förslag  hur vi skall hantera situationen. Tills dess. Håll avstånden! Ring nära och kära! Ring varandra! Och krama barn och barnbarn i anden! Och njut av bilden från förra årsmötet!

Håkan Wasén ordförande

Strindbergsgitarr nummer 2 klar för konsert

Nu är Strindbergsgitarr nummer 2 färdig och kommer att spelas i konserten på Strindbergsmuseet lördagen 25 april.

Strindbergsmuseet fick i mars 2013 som gåva en kopia av den 9-strängade gitarr museet har i sin ägo. Gitarren ,som funnits i Strindbergs hem såldes eller gavs bort av August i slutet av 1800-talet. Gåvan möjliggjordes genom en gåva av  framlidna medlemmen  i Strindbergska släktföreningen, Ingrid Freda, och byggdes av undertecknad tillsammans med Patrik Jonasson, Kurt Jacobsen och Thomas Gustavsson i instrumentbyggarföreningen Sträng och Stråke i Linköping.

Gitarren var en trogen kopia av originalet och än så länge har vi inte kunnat utröna originalets ursprung annat än att den tillhör en sydtysk eller österrikisk byggtradition av så kallad ”harp” eller ”lutgitarrer”. Gitarren är  unik genom att den  har tre sidosträngar till skillnad från andra gitarrer av det slaget.

Under tidigt 1800-tal hade gitarrerna inga skruvmekanismer av det slag de har idag. Istället var det skruvar av det slag som finns på celli och fioler. De  kan vara ganska tröga och  kan göra det svårt att stämma exakt. Därför föddes idén om att bygga en ny gitarr men nu med skruvar med utväxling, utvecklade av amerikanen Charles Herin.

Återigen är det Patrik Jonasson som byggt lådan och undertecknad övriga delar, nu med moderna skruvar. I skruvarna finns en så kallad planetväxel vilket gör att om man vrider skruvens huvud 1 varv så roterar bara den del där strängen sitter fast med ett kvarts varv.

Nu kommer gitarristen Axel Tegnered  från Linköping att få känna på den nya gitarren och om tvåan slår väl ut  går den till Strindbergsmuseet.

Den kvarvarande gitarren, ettan,  kommer att vara tillgänglig för  utlån till andra gitarrister som önskar spela konsert med   Strindbergsgitarr. Mer om konserten  finns på nätet,  https://www.strindbergsmuseet.se/pa-gang/

Klicka på nedanstående länka för att läsa mer om gitarr nummer ett och om konserten 25 april.

Text: Håkan Wasén

Broschyren om gitarren

Ny släkthistoria av hängiven Strindbergsforskare

Vill Ni vandra i våra anfäders fotspår?  Rolf Forssell, tidigare journalist på Sundsvalls tidning, kom i dagarna ut med en ny bok ”Vägen till Riddarholmen 14”

En vandring under fyra sekler från 1500-talet och framåt med intresset fokuserat på prästen Henrik Strindberg i Sundsjö och hans son Zacharias, farfar till August Strindberg.

Rolf Forssell fick 2002 Västernorrlands journalistdistrikts pris för sina artikelserier om släkten Strindberg.

Han  var den ende journalisten, förutom radioprofilen Bertil Perrolf ,som fick träffa August Strindbergs yngsta dotter Anne-Marie Strindberg och intervjua henne.

-Mitt intresse för släkten Strindberg väcktes redan när jag som 16-åring satt i en roddbåt och läste Augusts Strindbergs skärgårdsskildringar, berättar han.

-Sedan var jag fast.

Det blev en serie reportage men nu har han tagit ett annorlunda grepp. På basis av det material som funnits bland annat på Kungliga biblioteket, t.ex. Zacharias Strindbergs självbiografi, har han tecknat historien om släkten. Ända från dess först kände medlem,  Anders Olsson, till till Riddarholmen 14, i Stockholm där August och hans syskon växte upp .

Rolf Forssell har velat göra historien om släkten mer levande och i små noveller berättat om skeenden i släktens historia.

-Jag har föreställt mig hur det skulle han kunnat vara, men har du hittat något fel? frågar han.

Nej det finns inget att anmärka på. Det Rolf Forssell lägger till ändrar inte det som kartlagts om släkten.

Boken finns att beställa hos H:ströms förlag i Umeå. för ett pris av 229 kronor inklusive frakt. Sök på nätet https://www.hstrom.se/

Eller mejla postorder@hstrom.se

Släktföreningen kommer framledesatt få läsa mer av det Rolf Forssell skrivit eftersom vi kommer att få ta del av texter han tidigare skrivit om släkten.

Text; Håkan Wasén

Foto: Arne Henriksson

Matigt 70:e årsmöte i härlig trädgårdsmiljö

Johanna Strindberg hälsade alla välkomna med en skål till 70-årsmötet.

Så blev det dags igen.. Strindbergska släktföreningens 70:e årsmöte. I år inte på lokal utan i hemmiljö hos Vilhelm Westström och Johanna Strindberg.

Vilhelm och Johanna måste ha goda kontakter med någon ovan där för bara ett par kilometer från deras hem i Hägersten stod en svart vägg av ösregn. Men i trädgården lyste solen och där fladdrade Rasmus Strindbergs kluriga Quiz om släkten Strindberg.

Vad vore ett möte utan Anne-Sofi,som varit med ända från början.. Hon övervakade oss lite från ovan.

Årets årsmöte, det 70:e, var i viss mån väderberoende. Vi var ett 30-tal personer som i värsta fall måste  rymmas inomhus.

Men oron var obefogad. När gästerna började anlända så började solen att lysa så Rasmus kunde hänga ut sina frågor om släkten Strindberg i trädgården . Ingalunda lätt men den som nyss hade läst Röda Rummet hade viss fördel.

Martin Borg löste Quiz med Johanna Åstrand och barnen Li och Ebbe.

Rasmus parade för säkerhets skull ihop olika medlemmar ur släkten så att alla skulle lära känna varandra. Det som var mycket glädjande var att så många yngre Strindbergare hade följt med sina föräldrar så framtiden ser ljus ut för föreningen.

Johanna och Vilhelm serverade bubbel och så utbringades skålar för föreningen i det fria.

Det var roligt att se Anne-Sofi Forssell bland deltagarna. Hon har varit med i föreningen ända från början. Den som ville kunde också se henne på i bildspel som satts ihop och snurrade på en dataskärm. Många tittade och en vanlig kommentar var ”Titta! Det där barnet är jag”! Bilderna var tagna ur föreningens arkiv och från tidigare årsmöten.

Kåre Strindberg gav oss unika inblickar i Augusts och farfar Carl Axel Strindbergs liv med hjälp av gåspenna och antikt foto.

Årets föreläsning stod Kåre Strindberg från ”Carl Oscar-grenen” för. för. I dagligt tal brukar vi tala om  släkten Strindbergs olika grenar.
Även om ytterligare grenar  sedermera kopplats på genom Zacharias Strindbergs syster Dorothea, så började föreningen med att anta  ättlingar från två grenar som utgått från Zacharias båda söner, Johan Ludvig och Carl Oscar. Johan Ludvig föddes redan 1794 medan
Carl Oscar var ”sladdbarn” till Zacharias och föddes 1811.
Så nu var det dags för Kåre att presentera två personer från Carl Oscar-grenen. Det blev hans farfar,musikern och kompositören Carl Axel Strindberg, och farfaderns bror, författaren August.

Kåre hade med sig den här daguerreotypin av Carl Oscar Strindberg.

Mötesdeltagarna fick unika inblickar i August Strindbergs och hans syskons liv och uppväxttid. Kåre berättade om det favoritskap som Carl Oscar utövade vilket ledde till att sonen Oscar fick åka till Paris och utbilda sig i musik medan brodern Carl Axel fick stanna hemma.

Bildspelet lockade Lotta,Johanna och Anna

Carl Axel var under många år musikalisk ledare på Dramaten. Han var också under signaturen Cassius tonsättare.

Kåre berättade också om Augusts musikintresse och dennes sista tid i livet. Vi fick också se ett par unika föremål. Dels en gåspenna som August skänkt till Carl Axel, dels en så kallad daguerreotyp föreställande Carl Oscar Strindberg.

Daguerreotypin var föregångare till fotot. Det var en plåt som belades med kvicksilver och med den togs ett enda fotografi. Visserligen kunde man senare, med hjälp av negativ, mångfaldiga bilder men just då, på 1840-talet gick det inte. Daguerreotyper måste betraktas ur en viss vinkel för att synas. Kåre hade handskar och var man försiktig kunde man få se Carl Oscar i original, från den gång hans bild fastnade i kvicksilvret.

Själva årsmötet rullade på utan komplikationer. Vice ordföranden Maud Hartzell och sekreteraren Anna Öjdemark omvaldes. Övriga styrelsemedlemmar, Håkan Wasén, ordförande, K-G Borg, kassör   sitter kvar ikraft av sina 2-åriga mandat. 

Det kom som en överraskning, men  förståeligt att Lotta Borg av familjeskäl avsade sig arbetet som klubbmästare ett år i förtid. Lotta har varit en optimist, kämpe, idéspridare och en person som aldrig väjt för svårigheter och som alltid verkar ha följt valspråket ”Det ordnar vi”.

Johanna Strindberg d.y. förklarade dock sig villig att ta över och därigenom finns nu mor och son, Johanna  d.y. och Rasmus med i styrelsen.

Vi tackar Lotta för hennes fina insatser som klubbmästare under alla år.
Så anlände maten från ”Cateringfabriken”. För ordföranden, som hittat företaget och beställt, var det lite nervöst.  Hur skulle smaka och skulle de hålla tiderna?

Men det visade sig vara ett bra val likaså att med maten få med ”1 st personal” En trevlig och tillmötesgående man som talade varmt för sin mat. Och det fanns massor av gott. Pastasallad, fläskfilé, goda ostar och vin, valt av värdparet.

Helena Thorén (Johannas d.ä.:s dotter) i kretsen av yngre Strindbergare, som döttrarna Isabelle och Jolina och tv Li och Ebbe, barn till Martin Borg och Johanna Åstrand..

Det blev stundtals lite trångt men med lite indragna magar och förståndigt stolpussel gick det utmärkt. Rasmus läste också upp resultaten av frågesporten men barmhärtigt nog avslöjades inga namn.

Under middagen skålades åter för vår 70-åriga förening. Och kaffet och efterrätten bjöd Cateringfabriken på.

Så det var nöjda deltagare som lämnade årsmötet 2019 efter att ha tackat värdfolket och Kåre för att årsmötet blev så fint.

Text och foto:  Håkan Wasén

 

På spaning efter Erik Strindberg i New York

Jag har mött uppgiften gång på gång i mitt letande efter Strindbergare i USA. ”Erik Strindberg. Designade Hispanic  Societys Library i New York.”

Erik Strindberg projekterade och konstruerade museets västra flygel.

Och nu skulle hela familjen till New York. Undertecknad, som varit där tidigare och inte är speciellt förtjust i att gå i affärer, tog givetvis tillfället att med egna ögon få se det egentligen Erik Strindberg hade gjort. Men det var lättare sagt än gjort. Museet med tillhörande bibliotek var nämligen stängt för renovering.

Annars är det ett av världens finaste museer när det gäller spansk konst och kultur. Här  i byggnaderna på Audubon Terrace i västra Manhattan,”ovanför Harlem”finns Goya Velàzques, El Greco och en unik  boksamling med bl.a förstaupplaga av Cervantes Don Quijote samt en stor svit målningar av spanskt vardagsliv utfört av konstnären Joaquin Sorolla.

Miljardären Archer M Huntington gav Erik uppdraget att konstruera den nya flygeln på Hispanic Society Museum.

Museet grundades av filantropen Archer M. Huntington vars föräldrar blivit multimiljonärer på järnvägar. Han hade på sätt och vis en anknytning till den Strindbergska släktens öden och äventyr.
Huntington var oerhört fascinerad av upptäcktsresor och hade, som ledamot i Amerikan Geographic Society , varit med om att finansiera landsmannen Robert Pearys expeditioner till Arktis och Nordpolen.
Peary och Edward Hensson blev de första att nå Nordpolen 6 april 1909. Huntington upplät också delar av sina byggnader till sällskapet från 1911. Han kände säkerligen till Andrées ödesdigra nordpolsexpedition i vilken Eriks bror var en av deltagarna.

Erik Strindberg hade 1892 emigrerat med sin familj till USA. Av de spår jag sett tillhörde de societeten och fanns med i blåa boken, en telefonkatalog över de kända.

Jag började skriva mejl och fick till slut tag på en person på biblioteksavdelningen.
Tyvärr, något tillträde till museet var det inte tal om på grund av renoveringen. Men man hade däremot en del material angående Erik Strindberg.
Jag lyckades dock få till stånd ett möte på museet för att se material.

New York är stort och museet låg på Audubon Terrace i korsningen med 156:e gatan och Broadway på västra sidan av Manhattan. Vågade man ta tunnelbana ända dit bortom Harlem?   Det blev en taxi av tidsskäl. Den hann rulla iväg till 350 kronor innan den stannade vid en stor byggnad längst 156:e gatan. Audubon Terrace är idag ett helt kvarter fyllt med museibyggnader, en högskola,  och en kyrka. Hispanic Societys museum, som från början (1908) fanns i  en byggnad, består idag av ytterligare två flyglar och hela komplexet vetter mot ett torg där den spanske hjälten El Cid, skulpterad av Huntingtons andra hustru Anna Hyatt står staty. Torget och museets huvudentré var stängda.

Stämpeln visar att Erik Strindberg hade sitt kontor på 8:e avenyn i korsningen med 40:e gatan. i New York

Jag gick runt och letade och hittade till slut den lilla dörren, på baksidan av komplexet, till museets källare där arkivet fanns. En vänlig dam, Vanessa Pintado,  tog emot mig och via vindlande gångar hamnade vi i en källare där tiden stått still. Brunt trä och hundratals arkivlådor med allt material museet har av spansk kultur och konst. Vanessa  kom med ett par böcker och där fanns kanske svaret på vad Erik arbetat på. Hade han varit arkitekt för bygget?
Böckerna innehöll projektbeskrivningar för bygge av en östra flygel.
Här fanns blåkopior utförda av Erik Strindbergs firma. Och då förstod jag att Erik inte varit arkitekten, Det hade Huntingtons kusin Charlie varit .Däremot hade Erik projekterat  och konstruerat hela bygget.
Sida efter sida med blåkopior och plötsligt ett maskinskrivet brev.
Jag tog fram kameran men ”nej nej det går inte ”förklarade personalen.
Amerikaner är trevliga men mycket mer byråkratiska när det gäller tillstånd och regler. Kanske därtill skrämda av de oerhörda summor man kan stäm mas på om man gör något fel.
Men , klagade jag, jag har ju rests ända från Sverige. Arkivchefen  för sällsynta böcker och manuskript,  doktor John O´Neill, tillkallades.
Nej, det kan vara skyddat av upphovsrätt”, sade John O´Neill, vänligt men bestämt,  Brevet handlade b.l a om ersättningar och en borgensförbindelse och i några rader och efterdyningar av en bodelning.

Men jag hade laddat med bilder av Erik ända från det han var baby och tills dess att han var amerikan som jag visade så jag fick fota i böckerna i alla fall.

På ett gammalt tidningsurklipp från 1920 kan man se hur huvudbyggnaden fått en flygel på västra sidan och Eriks jobb blev att projektera ytterligare en flygel på andra sidan

Det kändes ganska märkligt att sitta i en källare i ett museum i New York och se Erik Strindbergs namnteckning och prata släkt med museiföreståndaren i en byggnad Erik säkert varit i många gånger.
Och att få veta att byggnaden idag inklusive Eriks bygge sedan 2012 förklarats som ett av USA:s historiska minnesmärken.
Av det man kunde se från utsidan av ”Eriks flygel” utformades den för att passa den andra flygeln i stram neoklassisistisk stil.
Museet öppnar delvis i september och har då bl. a fått ett nytt koppartak och renoverade fasader och dessutom byggts om  inomhus för att bli mer publikt.

Stramt och enkelt av det jag kunde se i museets arkivkällare.

Publiktillströmningen har varit låg trots att det är gratis entré. Förklaringen har bl. a varit att området under de senaste decennierna varit nedgånget och haft hög brottslighet och legat lite väl långt från turisttäta Manhattans centrum. Men nu har både Harlem och Washington Heights blivit attraktivt och man kan ta tunnelbanan ända från teaterdistriktet upptill museet.

Erik flyttade sedermera från New York till Portsmouth Ohio där han ledde och projekterade bygget domstolsbyggnaden i Scioto County 1927,( http://www.courthouses.co/us-states/o-u/ohio/scioto-county/) studerade trä som byggnadsmaterial och ritade fina villor. Men det är en annan historia vi får återkomma till.

Text och foto: Håkan Wasén (vars morfar var Eriks kusin)

Vill Ni se hela museet? https://www.google.se/maps/@40.833505,-73.9479627,271m/data=!3m1!1e3

 

Strindbergska släktföreningens hemsida