Glöm inte att anmäla Er till det 70:e årsmötet!

Ni har väl inte glömt att anmäla Er till Strindbergska släktföreningens årsmöte,
I år extra festligt eftersom föreningen fyller 70 år. Som tidigare nämnts, i år ett  hemma-årsmöte hos Johanna och Wilhelm i Hägersten. Vi repriserar den inbjudan som tidigare skickats ut men med en komplettering , hur vi kan ta oss med tunnelbana och till fots till Wilhelm och Johanna. Läs gärna igenom den föregående artikeln om släktföreningen där vi nu tack vare Lasse Strindberg fått protokoll som visar de årsmöten vi inte kunnat redovisa tidigare. Vi ser helst att Ni anmäler Er så snart som möjligt men absolut senast 30 augusti. Glöm inte att ange avsändare ! Här är inbjudan i reviderad repris.

reviderad inbjudan 2019

”Hemma-årsmöte” för vår 70-åriga släktförening

Nu är planeringen för årsmötet 2019 klar. Det blir ett årsmöte i traditionell stil hemma hos Johanna  och Wilhelm i Hägersten lördagen 7 september 14.00. Det blir intressant fördrag, mingel och en djupdykning i släktföreningens historia.
Strindbergska släktföreningen tjuvstartade redan 22 januari med att fira vår förenings 70-årsjubileum .
Visserligen bildades föreningen något senare, 6 mars 1949, men det kändes lämpligt att fira den med en skål nära den dag August Strindberg föddes 1849 med en skål på just Berns.
Styrelsen har under året bl a tittat på Röda Rummet på Berns som ett alternativ för årsmötet men styrelsen valde att anta ett erbjudande från Johanna Strindberg och Wilhelm Westström, att hålla mötet i deras villa i Hägersten.
Även om många av våra årsmöten hållits på Berns eller lokal så har det också varit vanligt att avhålla det hemma hos en föreningsmedlem.
Det som kommer att dominera mötet är förstås vår släktförenings historia.
I föreningens arkiv kan man bl.a. läsa en notis i Dagens Nyheter som förkunnade släktföreningens bildande 6 mars 1949 på initiativ av Gustaf Strindberg, brorson till August.
Här finns också en rad bilder från olika årsmöten och många bilder på medlemmar som lämnat oss. Släktföreningen har ömsom avhållit årsmötena hemma hos en medlem, på lokal med Strindbergsanknytning ja till och med utomhus.

I början hölls årsmötena på Berns på August Strindbergs födelsedag 22 januari.

Det första årsmötet hölls i Röda Rummet på Berns under ledning av förste ordföranden Gustaf Strindberg.
Det 10-åriga årsmötet hölls hemma hos ”Laborator Z Strindberg, föreningens ordförande”, skriver DN 1959. Kvällens höjdpunkt var ett kåseri av Märta Fröding ”den ende kvarvarande som haft kontakt med skalden och känt honom närmare.” För släktens medlemmar en pastisch spelad till Augusts minne med bl. a då 14-åriga Lotta Strindberg.
De 20-årsmötet  hölls även det hemma hos Rias. Där beslutades att 20-årsjubileet skulle firas vid årsmötet 1970 och att ¨årsavgiften skulle vara 5 kronor!
 30-åriga årsmötets protokoll finns ännu inte inte i arkivet. Den som vet mer får gärna höra av sig till hemsidesredaktören. Vi kommer att lägga in uppgifter på sidan så snart vi får in några.

Ett somrigt årsmötemöte på Ängsö 1978.

40-årsjubileet firades på van der Nootska palatset, ett stenkast från där Zacharias först bodde hos sin mormor, majorskan Maria Margareta Åkerfelt, vid ankomsten till Stockholm 1771.
50-årsjubileet firades på Röda Rummet på Berns.
60 års-mötet på Strindbergsmuseet i Stockholm.
Och nu blir det årsmöte i sann familjeanda. De medlemmar som har något historiskt material får gärna presentera det vid mötet. Och Ni som har något att berätta ur föreningens historia är välkomna att göra det.
Årsmötet startar 14.00 se  program via denna länk.
16.00 blir det en italiensk buffé och fortsatt mingel. Och naturligtvis räknar styrelsen med bra väder.

Välkomna. Styrelsen gm Håkan Wasén.

70-årsskål i Röda Rummet

Jubileumsskål på Berns igen med 18 medlemmar.Foto:Alice Lachmann

18 medlemmar  hade möjlighet att närvara när Strindbergska släktföreningen tjuvstartade med sitt 70-årsfirande.
Det skedde traditionsenligt i Röda Rummet på Berns.
Att samlas en vardag mitt på dan kan vara svårt men vi som var där gladdes åt att så många ändå kunde komma.
Vårt officiella firande kommer att äga rum vid nästa årsmöte.
Det var 20 år sedan släktföreningen var på Röda Rummet senast. Då i samband med vårt 50-årsjubileum. På programmet den gången stod då som nu bl. a skålande för föreningen.
Nu hör det dock till saken att Strindbergska släktföreningen bildades officiellt ett par veckor senare hemma hos Sven Strindberg eftersom det den 22 januari, 100-årsdagen efter August Strindbergs födelse, hölls en stor baluns i Stockholms stadshus med bl. a prins Wilhelm närvarande.
Där deltog också Gustaf Strindberg en av initiativtagarna till släktföreningen. Föreningens bildande noterades i Dagens Nyheter 6 mars 1949.
Traditionen med möten i Röda Rummet höll i sig ett antal år innan man övergick att träffas i de olika medlemmarnas hem i Stockholm.
Även om föreningens officiella firande sker senare i år så fanns dock en tanke på att, om möjligt, i vart fall kunna skåla på Röda Rummet.
Tack vare vänligt tillmötesgående från Berns genom Cina Ehn, så blev det möjligt. Berns ställde upp med lokal och även släktföreningen sponsrade med en mindre summa.
När klockan slog ett 22 januari, började medlemmarna kliva in i det rum som blivit så förknippat med August Strindberg.
Det rum som odödliggjordes i hans roman Röda Rummet. Här satt den unge Arvid Falk med sina bohemiska vänner och  drack för, sina sista slantar.
I boken beskrivs hans förhållande till den äldre brodern Carl Nicolaus Falk, till vilken August Strindbergs farbror, Johan Ludvig anses vara förebild.
På plats fanns både ättlingar till Zacharias Strindberg och dennes syster Dorothea.
Vår trevliga och tillika fotokunniga servitris Alice Lachmann dukade upp bubbligt dricka och det utbringades en skål för både släktförening och August som gjort mötesplatsen så känd.
På bordet dukades det också upp med en liten miniutställning med bilder och tidningsklipp från föreningens bildande.
Det tog inte lång stund förrän minglet tog fart. Johanna Strindberg kom med andan i halsen dock inte med sonen Rasmus som inte hann iväg från skolan och som faktiskt fyller år samma dag som August Strindberg.Rasmus firades dock senare på dagen.
För några var det första gången på Röda Rummet. Berns hade också bidragit till utställningen genom sin minnesbok som i ett kapitel skildrar August och Röda Rummet.
Det blev också ett litet minnestal innan vi skildes åt för att vandra ut i den ganska gråkalla stockholmsdagen.

Text:Håkan Wasén

Foto: Alice Lachmann och Håkan Wasén

 

Födelsedagsfirande hemma hos Strindberg

Strindbergssällskapet och Strindbergsmuseet firade 170-årsminnet av August Strindbergs födelse  genom en inofficiell invigning av Strindbergsmuseet eget Röda Rum.

Nyblivne museichefen Erik Höök kunde visa upp ett nytt Röda Rummet för tidigare kollegan Katarina Ek-Nilsson och David Gedin ordförande i Strindbergssällskapet.

Nyblivne museichefen Erik Höök berättade för gästerna att man lyckats frigöra ett tidigare arbetsrum som nu skall användas som studie, forskar och konferensrum. Naturligtvis hade rummet fått fina röda tapeter och bar verkligen skäl för sitt namn.
David Gedin, ordförande för Strindbergssällskapet, hälsade välkommen till gästerna och därefter berättade Katarina Ek-Nilsson, som tidigare varit chef på Strindbergsmuseet, om Strindbergs
födelsedagar.
Framförallt om den numera legendariska sista födelsedagen 22 januari 1912 några månader före Strindbergs död 14 maj.
Då tågade ett fackeltåg med över 10 000 deltagare förbi hans bostad på Drottninggatan 85.
Strindberg stod då på sin balkong och vinkade med sin hatt.
Katarina Ek-Nilsson berättade också om den insamling som gav över 40 000 kronor motsvarande ett par miljoner kronor.
Det var en märklig och nära upplevelse att genom dörren ut mot balkongen i det nya Röda Rummet se räcket där August Strindberg hade stått 109 år tidigare. Han visste att det kunde vara svårt att synas.
”För att tåget skall känna igen min balkong bland alla, ställer jag ut min vackraste elektriska lampa med det röda ögat åt Tegnérlunden!…”skrev han dock till den gode vännen Rickard Bergh.

Strindbergssällskapets styrelse har beslutat att ge 2019 års Strindbergspris till författaren, översättaren och litteraturvetaren Elena Balzamo.

Bland sina många insatser för att sprida, främja och fördjupa vår kunskap om August Strindberg har Elena Balzamo publicerat den tematiska biografin August Strindberg. Visages et destin 1999 (rysk övers. Август Стриндберг. Лики и судьба, 2009; sv. övers. August Strindberg. Ansikten och öden, 2012). Därutöver Skrifdon och papper, brefkort, frimärken. Fyra essäer om Strindberg, 2012, samt ”Je suis un vrai diable”. Dix essais sur Strindberg, 2015, liksom ett flertal artiklar och uppsatser.

Text och foto: Håkan Wasén

Senaste nytt om jubileumsskålen på Berns

Tisdagen 22 januari är det dags för att skåla för vår förenings 70-årsdag 13.00 på Berns. Men Berns, som bjuder oss på lokal, behöver din anmälan så att de kan planera. Det hela tar 1-2 timmar. Vi behöver vara ett 10-tal anmälda för att det skall fungera och vi är i dagsläget bara tre anmälda. Så vi vädjar till våra medlemmar att komma så att detta kan genomföras. En skål i champagne kostar 170 kronor . Föreningen kommer att sponsra med  halva kostnaden vilket innebär 85 kronor/glas. Anmäl deltagande till denna adress snarast: hakan.wasen@outlook.com

Jubileumsmingel på Röda Rummet 22 januari!

Välkomna att skåla för Strindbergska släktföreningen jubileumsåret 2019 i Röda Rummet på Berns 22 januari 13.00!

Berns har välvilligt ställt Röda Rummet till förfogande under ett par timmar på eftermiddagen  så att de, som vill och har möjlighet att ta sig dit, kan fira med en jubileumsskål och mingel under ett par timmar. Berns bjuder på lokalen men vi får räkna med att betala   champagne själva  a cirka 125 -150- kronor per glas.

Även om föreningen inte bildades formellt förrän ett par veckor, senare 6 mars, så har Strindbergs födelsedag 22 januari spelat en viktig roll i dess historia.
Under många år hölls årsmötet 22 januari i Röda Rummet på Berns salonger. Vår släktförening har sedan vårt senaste jubileumsfirande (50 år) i Röda Rummet vuxit så mycket att den numera inte ryms i Röda Rummet på Berns varför jubileumsfirandet kommer att ske vid årsmötet 2019.
Föreningen hade kunnat bildas redan 22 januari 1949 men då höll Stockholms stad en Strindbergsbankett i Stadshuset dit 24 Strindbergssläktingar var inbjudna, bland annat släktföreningens initiativtagare.

Det var 6 mars 1949, strax efter 100-årsfirandet av August Strindbergs födelse, 22 januari 1849, som  några ättlingar till stadsmajoren Zacharias Strindberg  samlades i Sven Strindbergs hem för att bilda Strindbergska släktföreningen.
Till en början bestämde föreningen att årsmötet skulle hållas 22 januari på årsdagen av diktarens födelse.
Motiveringen var, då som nu, att tillvarata släktminnen, som kan belysa släktens historia.

I en notis i Dagens Nyheter kan man läsa att föreningens förste ordförande blev dr Gustaf Strindberg, vice ordförande intendent Sven Strindberg, kassör Lars Strindberg och sekreterare fru Greta Sahlberg.
På ett-årsdagen fick föreningens medlemmar lyssna på ett föredrag av August Strindbergs systerdotter Märta Fröding. Hon berättade om Strindbergs somrar i Furusund.  Sedan dansade föreningens medlemmar till ”författarens ära”.

På treårs-dagen spisades ”Kanapés Bouchées” på Berns med nystekt ”Kalkon Chipolata och Glacetårta” enligt den matsedel som finns sparad i föreningens arkiv.
Föreningen hade tänkt hålla sina årsmöten på den mest klassiska Strindbergsplatsen av alla, Röda Rummet på Berns. Den traditionen gick dock bara att hålla i fyra år. När det femte årsmötet skulle hållas var Röda Rummet uthyrt. Då övergick föreningens medlemmar till att ha årsmöte hemma hos varandra
1954, på 105-årsdagen av diktarens födelse , 1954, tillträdde en ny ordförande, Sven Strindberg, kusinbarn till August Strindberg.
Vid 10-årsjubiléet   hos ”odont.dr Lars Z Strindberg, spelades en pastisch till August Strindbergs minne.
Nornan, ödesgudinnan, spelades av Märta Fröding, Strindbergs systerdotter, och en ”liten flicka” av Lotta Strindberg, 14 år.
Pastischen skulle ge en inblick i Carl Oscar Strindbergs hem, August Strindbergs föräldrahem, för 100 år sedan och var specialskriven för att väcka intresset för släkten.
”Vem är den sirliga gamla damen med korkskruvslockarna i den stora vida krinolinen och spetsmössan med band?” frågar flickan Nornan.

”Jo, det är barnas faster Lisen Owen, änka efter den framstående uppfinnaren Samuel Owen. Hon gästar ofta broderns hem. Se där står kusinerna Gotthard och Oscar, ”Occa” kallad. Spirituell och litterär, far till skulptören Tore Strindberg och Nils som åtföljde Andrée till Nordpolen.”

40-årsjubiléet firades med middag på Nootska palatset på Södermalm i Stockholm, ett stenkast från de kvarter där Zacharias Strindberg bodde efter sin ankomst till Stockholm 1771.
Vid 50-årsjubileet återvände Strindbergska släktföreningen till Berns och Röda Rummet och den gången fick alla medlemmar plats.

60-årsjubiléet firades ”hemma hos August Strindberg” dvs. på Strindbergsmuseet i Stockholm med middag på Rydbergs.
Föreningen återvände till museet 2013 i samband med överlämnandet av en nybyggd kopia av August Strindbergs unika 9-strängade gitarr, en gåva som gjordes möjlig tack vare den framlidna medlemmen Ingrid Freda.
Under åren har föreningen vid varje årsmöte passat på att företa aktiviteter som handlar om familjen Strindberg och även haft möten utanför Stockholm Vi har varit bl. a på Taxinge Näsby slott, Naturhistoriska museet, I Gamla Stan och Sturehofs slott i Botkyrka.

Temat vid årsmötena har inte enbart varit författaren August Strindberg utan även andra namnkunniga medlemmar av släkten som t ex , aeronauten Nils Strindberg. Han gick, tillsammans med färdkamraterna S. A Andrée och Knut Fraenkel, under på Vitön 1897 efter ett misslyckat försök att flyga över Nordpolen med en vätgasballongen Örnen.
Därför for föreningen till Gränna för ett av årsmötena, men vädret satte stopp för en väntad ballongflygning till Nils minne.

Andra Strindbergare som uppmärksammats är två av Nils bröder, skulptören Tore Strindberg och Sven Strindberg, förste chefen för Liljevalchs konsthall.

Det kommande jubileet kommer att uppmärksamma ”präriedoktorn” och kändisläkaren Gustaf Strindberg en av initiativtagarna till släktföreningen. Mannen bakom ”Dr. Strindbergs balsam”, ett ”hälsobringande liniment ”som säljs än idag. Tillika en av Sveriges första naprapater.
För att få en uppfattning om  hur många som är intresserade att komma gör gärna en intresseanmälan till undertecknad så att vi vet om arrangemanget är genomförbart.
För de föreningsmedlemmar som även är medlemmar i Strindbergssällskapet kommer August Strindbergs ”födelsedag” att firas på Strindbergsmuseet klockan 18.00 samma dag.

Text: Håkan Wasén

E-post:hakan.wasen@outlook.com

Bilder: Ur föreningens arkiv

For our foreign readers.The story above is about the history of the Strindberg Family association founded in 1949 and celebrating 70 years 22:nd of january (birthday of the swedish author August Strindberg in 1849) Pictures are from the famous swedish establisment Berns salonger in Stockholm and its Red Room, famous from one of August Strindbergs books, The Red Room. There are also pictures from events such as the 40:th 50:th and 60:t anniversaries. Members will have an occasion to celebrate Tuesday 22:nd of January at The Red Room at Berns in Stockholm 13.00

 

 

 

Släkthistoriskt årsmöte på nygamla Liljevalchs

Mårten Castenfors tog ledig tid för att livfullt berätta om dåtidens och dagens Liljevalchs konsthall för föreningens medlemmar.

Så blev det årsmöte även 2018. Återigen på en plats som har anknytning till släkten Strindberg, Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm.

Liljevalchs har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad och var därför ännu omgärdad av byggplank när föreningens medlemmar samlades där en solig men lite kylslagen lördag.
Det tog sin tid men så småningom hade alla hittat till den ingång som ledde till den samlingssal där vi skulle träffas.
Bland deltagarna fanns Strindbergs-släktingar ända från USA, Lori Edholm Adams som tagit med sig syskon och familjer till Sverige. Släktingarna härstammar från Zacharias Strindbergs syster Dorothea (1756-1809).* De hade speciellt bett om att få veta datumet för årsmötet så att de kunde vara med. På köpet fick släktföreningen åtta nya medlemmar.
Sven Strindberg, barnbarn till Johan Ludvig Strindberg*, blev Liljevalchs förste chef när museet invigdes 1916.
När den stenrike affärsmannen och mecenaten Carl Fredrik Liljevalch avled 1909 hade han en förmögenhet på motsvara de 200 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det blev pengar över och några av hans vänner menade att Liljevalch gärna ville att ”vanligt folk” skulle kunna få se högklassig konst.
Dåvarande kung Gustav V:s bror, prins Eugen, lyckades ordna en tomt på Djurgården och där startades bygget av hallen, ritad av Carl Bergsten som vann arkitekttävlingen.

Glad stämning på årsmötet där Staffan Strindbergs farfar,var temat. På bilden närmast kameran även hustrun Inger sonen Björner dottern Lova, samt Johanna och Pia Strindberg.

Sven Strindberg hade sedan 1913 drivit en konsthandel i Helsingfors när han av prins Eugen fick erbjudande om att bli den nybyggda konsthallens förste chef.
-Sven hade gjort succé, berättade Mårten Castenfors.
-Hans konsthall var den första internationella av sitt slag i Helsingfors. Där hade han visat Kandinsky och lite annat, alltså höjdare. Sven kontaktades av Carl Nordström, som satt i styrelsen, och tillfrågades om han ville bli konsthallens förste chef.
-Sven var ju attraherad av uppgiften, och bjöds på middag. Vi har brev som visar att han tyckte Liljevalchs skulle bli kul.
1 mars 1916 öppnades Liljevalchs för publiken och Sven Strindberg satsade på tre klassiker, Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno Liljefors.
-Det var ju en bra start, menade Mårten Castenfors.
-Han gjorde många utställningar och sak som fortfarande är viktig för oss, han initierade vårsalongen 1921. Han tänkte att en jurybedömd utställning det kunde vara spännande.
Liljevalchs skulle ha firat 100 år 2016 men jubileet har skjutits upp till 2021.
-Då väntar spännande saker, avslöjade Mårten Castenfors.
-Då skall jag återskapa delar av de utställningar som varit under Svens tid tack vare vårt fina text och bildarkiv. Vi kommer att återkomma till Er i släkten för att se vad Ni kan tillföra.
Liljevalchs har också en annan anknytning till släkten Strindberg.  Sven Strindbergs äldre bror Nils var en av de tre deltagarna i S.A. Andrées försök att flyga med ballong till Nordpolen 1897.  Kvarlevorna av deltagarna återfanns först 1930 på Vitön norr om Spetsbergen. När det blev klart att Nils Strindbergs filmer gick att framkalla väcktes planerna på att ställa ut det material  som idag finns på Andreemuseet i Gränna. I januari 1931 invigdes utställningen ”Fynden på Vitön”. Där fick en stor publik möjligheten att se de än idag fantastiska bilderna av den ödesdigra expeditionen.
Under andra världskriget avbröts verksamheten tillfälligt då flottan tog lokalerna i anspråk.
Liljevalchs nuvarande intendent Mårten Castenfors hade mycket välvilligt ställt egen tid till förfogande för att berätta om museet. På köpet fick vi också möjlighet att se en större antikmässa i lokalerna.
Mårten Castenfors berättade om varför man byggt om under flera år.
Dels för av att man måste förstärka grunden, dels på grund av att lokalerna behövde byggas ut och sist men inte minst för att inomhusklimatet  och även säkerheten för konstverken behövde förbättras. Tanken är också att konsthallen också skall återställas till
ett skick som avspeglar Carl Bergsten.
Tillbyggnaden är ritad av Gert Wingård med fasad av glaskonstnären Ingegerd Roman.
-Usch så fult säger ni men faktum är att när konsthallen var nybyggd  då hatades den av stockholmarna. Det sades att det var det fulaste man sett. men samma sak blir med den  nya, man kommer först att säga att det är fult men sen så fantastisk..
Mårten Castenfors menade att en anledning till att Sven Strindberg lyckades så väl var hans intelligens.
-Han insåg att man inte kan visa en sorts konst utan att  man måste visa många olika sorter.
Kommunikationen blev också dubbelriktad eftersom Staffan Strindberg hade kommit med familjen från Kalmar till årsmötet.
Sven Strindberg var hans farfar och även Mårten Castenfors fick veta mer om hur det såg ut en gång i tiden när Sven Strindberg faktiskt bodde i husets källare.
-Jag är egentligen  lite arg på Sven för i donationen ingick en lägenhet på Norr Mälarstrand till intendenten som ”försvann”.
Där kunde dock Staffan ge ett besked.
-Lägenheten dök upp mycket senare  berättade Staffan.-Familjen bodde först i källaren i museet och det var inte hälsosamt .-Jag har varit där i lägenheten, det var en ateljé lägenhet. Den försvann när han gick bort 1957, berättade Staffan
-Jag minns farfar som en överdängare på att bygga korthus med skorsten ,berättar Staffan.
-Han tände en cigarr och blåste sedan in rök försiktigt in i korthuset. Sånt minns man som 5-åring.
Så arkitekten Staffan Strindberg, men också alla andra, fick en trevlig timme med Mårten Castenfors innan vi vandrade ut i lokalerna.
Därefter följde en lunch på Lilla Hasselbacken med anor från mitten på 1800-talet.
Styrelsen hade hyst en viss oro för att alla inte kunde rymmas men det gick precis. Maten, Wallenbergare för de flesta, var mycket god.
Årsmötet resulterade i omval på de flesta posterna förutom vår ungdomsrepresentant. Johanna Strindberg lämnade posten till förmån för Rasmus Strindberg, som nu skall företräda de yngre medlemmarnas önskemål.

Bonni Donaldson, Lori Adams, Steven Adams, Kathy Castellani, Allyson Castellani, Linda Infante, Carl Edholm kusinen och Barbro Johansson (kusin) träffade August utanför Dramaten.

För våra amerikanska gäster var inte dagen slut i och med årsmötet. Innan de vände åter blev det dels ett besök på Dramaten, en guidad rundtur i Strindbergsmiljöer i Gamla stan och centrum samt förstås Strindbergsmuseet.
Föreningens årsmöte blev också internationellt uppmärksammat. USA:s största tidning för svensk-amerikaner, Nordstjernan uppmärksammade i ett par reportage de amerikanska strindbergarnas besök på årsmötet.
Nästa år stundar föreningens 70-årsjubileum tisdagen 21 januari.
60-årsjubileet ägde rum på den plats där föreningen bildades 1949, Röda Rummet på Berns.  Röda rummet rymmer dock bara knappt 30 personer varför det kan bli svårt att genomföra ett jubileumsårsmöte just där. Styrelsen utreder därför även andra alternativ för jubileumsårsmötet.

Text:Håkan Wasén

Foto: Björner Strindberg, Håkan Wasén

*Släktens anfader Henrik Strindberg,1708-1767, hade flera barn bl. a Dorothea och Zacharias Strindberg. Den sistnämnde fick tre barn som uppnådde vuxen ålder , Johan Ludvig född 1793, Elisabeth f 1797 och Carl Oscar f.1811 (far till August Strindberg)

 

 

 

Årsmöte 22 september i Svens fotspår

Hoppas Ni bokat 22 september 11.00  då vi kommer att samlas  på Liljevalchs konsthall på  Djurgården i Stockholm. En konsthall vars förste chef var Sven Strindberg. Därefter lunch och årsmöte på Lilla Hasselbacken. Vi får också fint besök av Strindbergare från USA .Lori Adams med sina tre systrar Bonnie, Linda och Kathy och tre övriga familjemedlemmar kommer till årsmötet. De är ättlingar till Dorothea Strindberg, en av Zacharias Strindbergs systrar. Mötet och systrarnas resa har också uppmärksammats i USA:s största svenskspråkiga tidning ” Nordstjernan”.

Varför inte ta en titt på Sven Strindberg? Denna länk leder till Veckojournalen 1956 och bl. a Liljevalchs 40-årsjubileum.http://www.filmarkivet.se/movies/veckorevy-1956-03-05/

Nu vet vi var Zacharias Strindberg begravdes men inte mer!

Nu är det med största sannolikhet klarlagt att August Strindbergs farfar Zacharias Strindberg blev begravd på nuvarande Norra Kyrkogården i Stockholm 4 augusti 1829.

Det var tack vare Aurora Ordens arkivarie Karl Tynelius som föreningen fick ytterligare en ledtråd.

Aurora Orden är ett opolitiskt och icke religiöst ordenssällskap som grundades 1815 av bland annat kryddkrämaren och stadsmajoren Zackarias Strindberg, farfar till August Strindberg.

Zacharias Strindberg blev Aurora Ordens förste stormästare från 1815  till sin död 6 juli 1829.

Föreningen har trots efterforskningar på Stockholms stadsarkiv inte lyckats hitta var han skulle ha begravts.

Karl Tynelius läste för något år sedan en artikel i tidningen Frimuraren om Zacharias Strindberg, vilken blev frimurare redan 1793. Där stod också att Zacharias gravplats var okänd.
Han berättar att han,  efter att ha utsetts  arkivarie i Aurora Orden, uppmärksammade en minnesskrift om Aurora Orden 1815 till 1945 .I minnesskriften beskrevs det eftermäle Zacharias Strindberg fick i Aurora Ordens riddarmatrikel.

Orden firade hans minne även vid en sammankomst 17 oktober samma år.

Tack vare vänligt tillmötesgående från Aurora Orden har Strindbergska släktföreningen fått tillgång till den stora oljemålning som utfördes professorn Johan Gustaf Sandberg.

Efter Zacharias död väckte den inte alldeles obekante Lars Johan Hierta tanke att även Strindbergs efterträdare som stormästare borde bli avmålad.

Det här framfördes vid ett tal i Aurora Orden. Det talet har också en anknytning till Strindberg eftersom det återges i sin helhet  i den fantastiska boken ”Gamla Stockholm” som skrevs av tidningsmannen Claes Lundin och August Strindberg och gavs ut 1882. Inte helt oväntat var arbetet med boken fyllt av stridigheter dem emellan.

Man kan i August Strindbergs Röda Rummet anta att herr Carl Johan Falk har drag av Zacharias Strindberg och att sonen Carl Nicolaus Falk har vissa likheter med farbrodern, Zacharias son, Johan Ludvig (född 1794 död  1854).

Det är ett av de få ställen där man kan ana farfar  Zacharias Strindbergs närvaro i August Strindbergs ögon.

Även i  ”Gamla Stockholm” finns farfar Zacharias form av en teckning av en ”stadsmajor” i Gamla Stan . Enligt en fotnot till teckningen hör den kedja som den avtecknade stadsmajoren bär,  inte till hans befattning utan tillhör ”ett enskilt ordenssällskap”..

När man jämför kedjan på teckningen med den på porträttet så är det samma kedja !

Men mysteriet med Zacharias grav är dock inte löst. Gravboken över Norra Kyrkogården börjar 1828 men undertecknad har inte hittat någon Strindbergare förrän 1847.

Då köper, den vid den tiden förmögne,   kryddkramhandlaren Johan Ludvig  Strindberg gravplatsen nummer 393 för evärdelig tid på Norra kyrkogården. Här  begravs bland andra August Strindbergs mor Eleonora, sedan Johan Ludvig välvilligt öppnat graven för brodern Carl Oscars hustru. 1883 får också Carl Oscar sitt sista vilorum i graven.

Den förste att begravas var dock ”enkefru Strindberg” 30 oktober 1847.

Men vem är hon? Det finns ingen ”enkefru Strindberg” som skulle ha dött vid den tiden.

Eller är Johan Ludvigs farmor,  Zacharias hustru Anna Johanna Neijber?  Men hon dog redan 1839. Kan hon ha flyttats dit?  Borde inte hon ligga i samma grav som sin man, var nu den graven finns. Så det finns fortfarande ett mysterium att lösa.

Håkan Wasén

Summary in english: New clue to the whereabouts of Zacharias Strindbergs grave, given by The Order of Aurora, established in 1815 by Zacharias Strindberg,  who also was the first Grand Master of the Order.

Zacharias was the grandfather of the author August Strindberg. Augusts parents Carl-Oscar and Eleonora,  were buried in the main Strindberg grave,  established by Carl Oscars brother Johan Ludvig in 1847 at the ”Norra kyrkogården” (Northern Cemetary) in Stockholm.

The place of the grave of the two brothers parents, Zacharias and Anna Johanna Strindberg, has up till today been unknown.  A register from The Order of Aurora now says that Zacharias Strindberg was buried in The Big Cemetary of Stockholm city,  4:th of august 1829.  That is today ”The Northern Cemetary” where the main Strindberg family grave above is situated.  Several other members of the Strindberg family are buried in the same cemetary among them the author August Strindberg and the explorer and aeronaut Nils Strindberg, who died 1897 during the attempt to fly to the Northpole in a hydrogen balloon (the Andreé expedition).

Moore information about the cemetary in english at https://en.wikipedia.org/wiki/Norra_begravningsplatsen

Zacharias Strindberg was a celebrity at that time, Freemason since 1793,  founder of The Order of Aurora . He had also a high position as a major in the civil guard in Stockholm (stadsmajor). There is a anonymous drawing in a  famous guidebook about Stockholm, (”Gamla Stockholm”) written in 1882 by August Strindberg and Claes Lundin), of a ”stadsmajor” and that is Zacharias Strindberg.

Therefore it is a mystery why the grave of such a wellknown man has disappeared.

The first person to be buried at the main Strindberg family grave was a ”widow Strindberg” in october 1847. But no ”widow Strindberg” passed away in 1847! So that is a new mystery to solve.

 

 

Strindbergska släktföreningens hemsida